GAIN

Bedre ernæring til pasienter med livmorhalskreft eller tarmkreft

I denne studien vil pasienter nylig diagnostisert med livmorhals- eller tarmkreft få mulighet til tettere oppfølging fra klinisk ernæringsfysiolog. Hensikten er å redusere forekomsten av underærning.

Om studien

Denne studien innebærer tettere oppfølgning fra klinisk ernæringsfysiolog og bruk av digitale registreringsverktøy for vekt og matinntak, samt digital og/eller telefonisk oppfølging. Det nye behandlingstilbudet skal sammenlignes med standard oppfølging av ernæringsstatus.

Vitenskapelig tittel

GAIN

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom:

  • Du er over 18år 
  • Du nylig er diagnostisert med livsmorhalskreft eller tarmkreft (tykk-, endetarm eller analkreft) 
  • Du ikke har påvist spredning 
  • Du ikke har hatt kreft tidligere 

Hvis du oppfyller disse kravene kan du ta kontakt med din behandlende lege eller med Benedicte Beichmann, benedicte.beichmann@medisin.uio.no, tlf +4797176061

Hva innebærer studien?

Ved studiestart får du en kartlegging av din ernæringssituasjon. Deltagere blir så tilfeldig fordelt til to grupper. Den ene gruppen vil få tilbud om tettere oppfølging av en klinisk ernæringsfysiolog og den andre gruppen vil få standard ernæringsoppfølging.  Deltagelse innebærer 2-3 ekstra oppmøter i løpet av 6 måneder. 

De ekstra undersøkelsene foregår ved Rikshospitalets Ernæringspoliklinikk. 

Kontaktinformasjon