IntReALL

Barn med tilbakefall av akutt lymfatisk leukemi / blodkreft

Behandling for barn med tilbakefall av Akutt lymfatisk leukemi (ALL) / blodkreft.

Om studien

Denne studien er en todelt studie, en registreringsstudie og en behandlings studie.

Registreringen er registering av helseopplysninger om deg, mens det vi kaller behandlings studie er sammenligning av to ulike behandlinger.

De to ulike behandlingene er enten den som er vanligst for sykdommen din ellers så er det den og et medikament til.

Det trekkes om hvilke behandling du skal få.

I dag mener vi at begge behandlingene er like gode, men vi trenger mer kunnskap for å forsikre oss om dette.

Vitenskapelig tittel

IntReALL SR 2010. En internasjonal studie for behandling av tilbakefall (recidiv) av akutt lymfatisk leukemi - standard risiko - hos barn og ungdom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Du må være under 18 år og ha tilbakefall av Akutt lymfatisk leukemi (ALL) for å kunne delta. Deltagere kan komme fra hele landet.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

I denne studien blir det ingen flere stikk eller undersøkelser, men vi trenger litt blod og beinmarg, så når disse prøvene blir tatt, tar vi bitte litt ekstra, men det kommer du ikke til å merke noe av.

Kontaktinformasjon

Inga Maria Johannsdottir

Overlege ved Barnemedisinsk avdeling på Rikshospitalet

23 07 44 86

Ved spørsmål om studien, kontakt overlege Inga Maria Johannsdottir ved Barnemedisinsk avdeling på Rikshospitalet, telefon 23 07 44 86 eller 23 07 32 48.