Ny digital tjeneste på helsenorge.no

Se status for henvisningen din

Nå kan du som er pasient ved Oslo universitetssykehus se status på henvisninger til sykehuset. Målet er å gjøre det enklere for deg å ha oversikt over prosessen fra henvisning er sendt til sykehuset har vurdert den.

​Mange ønsker å ha mer oversikt over behandlingsforløpet sitt. Med den nye tjenesten kan du som har nødvendige tilganger på helsenorge.no blant annet se når henvisningen er mottatt, vurdert og om du har fått time på sykehuset.  

Dato og tidspunkt for time på sykehuset vil fortsatt komme i brev, som du også kan se på helsenorge.no.

Les mer om digitale brev fra OUS

Det er kun henvisninger registrert fra 01.01.21 som vises på helsenorge.no.

Hvem kan se status på henvisningen?

Tjenesten er for deg som er over 16 år og har en brukerprofil på helsenorge.no hvor du har samtykket til full tilgang.

Informasjon om rettigheter og digitalt skjema for klage

Tjenesten gir også informasjon om rettighetene du har knyttet til den fasen henvisningen er i, som for eksempel muligheten til å benytte fritt behandlingsvalg.

Hvis du ikke er enig i konklusjonen fra sykehuset kan du klage, enten elektronisk via lenke i avslagsbrevet eller ved å sende oss et brev per post.  

Du kan også ringe Veiledningstelefonen til helsenorge.no på 23 32 70 00. 

Les mer om klage og erstatning her

Flere digitale tjenester kommer

Tjenesten Mine henvisninger er første trinn i prosjektet Innsikt i planlagt forløp og gjennomføres av Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst.  Det vil komme flere tjenester knyttet til Innsikt i planlagt forløp på helsenorge.no etterhvert.

Sist oppdatert 16.03.2023