Ekspertsykehuset

SyktFrisk - pasient- og pårørendeopplæring i podcastformat

Hensikten med podkasten er å bidra til økt helsekompetanse hos pasienter og pårørende og gi hjelp til mestring av sykdom og behandling. I podkasten snakker vi om hvordan man kan hjelpe seg selv til å ha en best mulig hverdag selv om man har fått en sykdom eller skade.

Pil
Illustrasjon, OUS.

​​Tekst: Linda Schade Andersen Seksjonsleder Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende, Ullevål sykehus og Kjersti Tveten, spesialrådgiver pasient- og pårørendeopplæring DST. Foto: OUS.

— Å lage podkasten var morsomt og lærerikt. Følte at vi kastet oss litt ut på dypt vann, siden det var nytt for oss, men vi fikk veldig god og profesjonell hjelp slik at episoden ble bra. Det er ikke vanskelig å anbefale å lage podkast! 

Helene Negaard, overlege PhD, Seksjon for urologisk onkologi, OUS. 

​​Helseinformasjon formidlet på nye måter 

Da Norge stengte ned våren 2020 ble store deler av gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring avlyst og det meldte seg et akutt behov for andre måter å nå ut med helseinformasjon på. 

Kjertsti Tveten tok initiativet til å lage podkast og fikk økonomisk støtte og redaksjonell hjelp fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Sør-Øst. Resultatet av samarbeidet ble podkasten SyktFrisk som til nå har gitt ut 22 episoder.

Bilde av redaksjonen SyktFrisk

SyktFrisk er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RKPPO): Linda Schade Andersen (OUS), Anette Eie (RKPPO), Kjersti Tveten, og Stine Bang Pedersen (OUS) og Anette Strømsbo Gjørv (RKPPO). Foto: Camilla Bråten Dreyer.

Episodene inneholder veiledning, informasjon og råd knyttet til fysiske, psykologiske og sosiale utfordringer som kan oppstå ved sykdom og behandling. Det er gitt ut både temaepisoder og diagnosespesifikke episoder.

Lytterne får møte pasienter og pårørende som forteller om sine erfaringer med å håndtere ulike sider av livet med sykdom, fordi det nettopp er deres behov som ligger til grunn for innholdet. ​

Les om og lytt til episodene, SyktFrisk

Kunnskapsbasert og kvalitetssikret

SyktFrisk er laget i samarbeid med helsepersonell og pasienter eller pårørende. Innholdet kvalitetssikres av et lytterpanel bestående av ulike eksperter og pasienter. SyktFrisk har en medisinskfaglig ansvarlig som godkjenner innholdet, fra 2022 er det endokrinolog Mikkel Høiberg. 

Hver episode knyttet til diagnoser har i tillegg egne medisinskfaglige ansvarlige. Dette finner du informasjon om i episodeartikkelen, som er en kort og lettlest oppsummering av innholdet i hver episode. Der ligger også lenker og tips til hvor man kan finne mer relevant informasjon og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

​Lytt når som helst og om igjen

Studier viser at pasienter glemmer mellom 40 - 80 % av informasjonen de får fra helsepersonell. Nesten halvparten av det de husker er feil, og mange har problemer med å forstå informasjonen de får. En av fire pasienter tør ikke spørre om det de lurer på fordi de er redde for å være til bry (I trygge hender 24-7, Pasientsikkerhetsprogrammet. Helsedirektoratet.) 

En podkast kan pasientene lytte til om igjen hvis de har behov for repetisjon, de kan pause og notere ned spørsmål som dukker opp. For de som har utfordringer med å lese, kan informasjon som kan lyttes til være lettere å få med seg. En podkast er i tillegg tilgjengelig for de somav ulike grunner ikke kan delta på kurs.

​​Podkast for pasienter med testikkelkreft 

Helene Negaard, overlege ved Seksjon for urologisk onkologi ved OUS og to av hennes kolleger har benyttet SyktFrisk til å lage opplæring for pasienter med testikkelkreft.

Bilde av podcastverterDisse hører du i episoden om testikkelkreft: Helene Negaard, André Indseth Korneliussen og Astrid Berild. Foto: Anette Strømsbo Gjørv.

— Det var avdekket et behov for bedre opplæringstilbud til pasienter med testikkelkreft og deres pårørende og nødvendig å tenke nytt. Ideen om podkast vokste fram forteller Negaard.

Målgruppen for episoden er pasienter med metastatisk testikkelkreft og deres pårørende. Som forarbeid for innholdet i episoden intervjuet Negaard og kollegene pasienter og pårørende som var i, eller hadde vært gjennom behandling, for å finne ut om det var informasjon de savnet. De spurte også om hvilke råd pasientene ville gi til andre i samme situasjon. I tillegg til intervjuer brukte de egne erfaringer fra legemøter med pasientene. 

Redaksjonen i SyktFrisk bidro i utarbeidelsen av manus, gjennomførte opptaket, redigerte og publiserte episoden. Det er laget veiledere for både forarbeid og oppbygging av episodene. 

​​Mange muligheter for deling av episoder

Med SyktFrisk som plattform er det enkelt å publisere og distribuere episoder. Episodene blir tilgjengelige på nettsiden SyktFrisk.no, i iTunes og på Spotify. Lenker eller QR-koder kan sendes ut i innkallingsbrev eller deles på andre måter, for eksempel på flyers og plakater. 

Nergaard sier at de tipser pasientene om testikkelkreftepisoden når de gir informasjon om sykdomsutbredelse og behandling. I ventetiden før oppstart av behandling er informasjonsbehovet og usikkerheten størst. 

Lenke til podkastepisoden er lagt inn i frasen om behandlingsplan i DIPS slik at alle pasientene skal få informasjon om podkasten.

Det er lagt ut lenke på HelseNorge under temasiden testikkelkreft, så noen pasienter og pårørende har funnet den der før de kommer til sykehuset.

Testikkelkreftlegene i Bergen, Trondheim og Tromsø har også blitt informert om podkasten, og anbefaler den til sine pasienter. 

— Det er også nyttig at pasienter kan henvise familiemedlemmer, venner, kollegaer, osv. til podkasten, i stedet for å måtte forklare det samme gjentatte ganger til ulike pårørende, forteller Negaard. 

 Podkastepisoder kan også brukes som del av en læringsaktivitet eller kurs.

​Kan podkast være noe for din avdeling? 

Har du informasjon du ønsker å nå ut til pasienter og pårørende med som du tenker kunne egne seg i podkastformat? 

Bilde av podcast-utstyr

SyktFrisk har lydstudio på Ullevål og kan hjelpe til med både opptak, for- og etterarbeid og publisering. Foto: Linda Schade Andersen, OUS.

Ta kontakt med SyktFrisk-redaksjonen ved Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende 23 01 51 40/seksjonforhelseinfo@ous-hf.no. 
Besøk gjerne vårt hyggelige bibliotek i første etasje i Ullevål hotell.

Lenker:
SyktFriskLes mer om kreft og testikkelkreft på helsenorge.no

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset på oslo-universitetssykehus.no

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no


Sist oppdatert 25.01.2023