Ekspertsykehuset

Ny studie om psykose ved bipolar lidelse

Psykotiske symptomer ser ut å være vanligere ved bipolar lidelse enn tidligere antatt. Dette kommer frem i en ny studie.

En tegning av en person
Illustrasjon: TIPS Sør-Øst

Tekst: Sofie Ragnhild Aminoff, psykologspesialist/PhD, OUS. Foto: Kristen Sjøwall. Illustrasjon: TIPS Sør-Øst

I vår studie fant vi at nærmere tre av fire mennesker med bipolar lidelse type I opplever psykotiske symptomer i løpet av livet. Ved bipolar type II lidelse (bipolar lidelse preget av depresjon og en mildere form for mani- såkalt hypomani) er det omtrent en av fem som opplever psykotiske symptomer, og da kun i løpet av depresjonene. Hvis man i en oppstemt periode opplever psykotiske symptomer, defineres perioden som mani og ikke hypomani. Av dette følger at det er flere med bipolar type I enn ved type II som har psykotiske symptomer.  

Bilde av Sofie Ragnhild Aminoff

Sofie Ragnhild Aminoff, psykologspesialist/PhD, OUS. Foto: Kristen Sjøwall.

Sofie Ragnhild Aminoff er psykologspesialist og forsker og arbeider til daglig ved TIPS Sør-Øst (Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose) og i tillegg på NORMENT (Norsk senter for forskning på mentale lidelser). Sofie er førsteforfatter på en systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse som nylig er akseptert i tidsskriftet Psychological Medicine.

Systematiske oversiktsartikler samler sammen funn fra et bestemt forskningsfelt, og metaanalyser summerer resultatene. Studien er gjennomført ved Oslo Universitetssykehus sammen med kollegaer på NORMENT, TIPS Sør-Øst, Universitetet i Oslo og Sheffield Hallam University i England.

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er psykisk lidelse hvor man opplever perioder med humørforandringer over flere dager, uker eller måneder. Det innebærer at man har perioder med nedstemt stemningsleie, det vil si depresjon, og oppstemte perioder (hypomani eller mani) i tillegg til perioder med mer normalt stemningsleie. 

Noen opplever dessuten perioder med både depressive og maniske symptomer- slike perioder kalles blandede episoder. Ved bipolar lidelse kan man oppleve psykotiske symptomer når man er i en sykdomsperiode. Det vil si samtidig som man opplever en mani, blandet episode eller en depresjon.​​

Hva er psykotiske symptomer ved bipolar lidelse?

Med psykotiske symptomer har vi her begrenset oss til hallusinasjoner (som er å se, høre, lukte, føle eller smake noe uten faktisk ytre sanseinntrykk) og/eller vrangforestillinger. Vrangforestillinger kan beskrives som feilaktige forestillinger som fastholdes på tross av informasjon om at de ikke stemmer. Vrangforestillinger kan omhandle stort sett hva som helst, men noen eksempler kan være å ha en spesielt viktig rolle i verden (grandios vrangforestilling), om å være forfulgt (forfølgelsesvrangforestilling) eller å være skyld i vonde ting som skjer i verden (vrangforestilling om skyld).

Hva trodde man før?

Før den aktuelle studien ble gjennomført var det det lite systematisert kunnskap på dette feltet, med unntak av et anslag om at 60% av pasienter med bipolar lidelse type I (den klassiske manisk depressive varianten) opplevde psykotiske symptomer ved mani i løpet av livet (Goodwin & Jamison, 2007).

Hvordan merker jeg at noen er psykotisk?

Psykotiske symptomer er noe man kan ha i varierende grad, og det er ganske vanlig for eksempel å høre stemmen til noen man har mistet som man var glad i. Noen opplever det å høre stemmer som støtte og hjelp i hverdagen. For andre kan imidlertid psykotiske symptomer gå ut over hverdagslivet. Som mange andre psykiske plager, er psykotiske symptomer noe som kan variere på en skala fra ingenting til mye, men hvor man har satt en grense for hva som regnes som behandlingstrengende.

Vi kan sammenligne det med blodtrykk; man har blitt enige om at grensen for høyt blodtrykk generelt går ved 140/90. Ved psykotiske symptomer tenker man at psykosegrensen er når forestillingene eller hallusinasjonene begynner å påvirke tankene (jeg er overbevist om at jeg er forfulgt), følelsene våre (jeg er redd) eller vår atferd (jeg trekker for gardinene og låser meg inne). Noen blir helt oppslukt av de psykotiske symptomene og snakker ikke om annet. På andre merker du det kanskje ikke før dere begynner å snakke om et bestemt tema. 

Hvorfor er dette viktig?

Psykotiske symptomer ser ut å være vanligst i maniske faser, og det er også da innleggelse på sykehus er vanligst. Mange mennesker med bipolar lidelse skammer seg i etterkant av slike episoder over ting de har sagt og gjort i løpet av en mani. Noen havner i store vansker med familie, arbeidsgiver eller andre viktige personer på grunn av ideene de har hatt og tingene de har gjort under en sykdomsperiode. 

Vi trenger mer kunnskap om psykose ved depresjon

Et viktig funn ved studien er at det er altfor lite kunnskap om psykotiske symptomer ved depresjoner. Dette er bekymringsfullt da noen vrangforestillinger, som for eksempel vrangforestillinger om skyld som antas være vanlig ved depresjoner, ser ut å kunne øke selvmordsrisikoen betraktelig. ​

Referanser:

Artikkel: Aminoff, SR et al., 2022. Lifetime and point prevalence of psychotic symptoms in adults with bipolar disorders: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine.

Bok: Goodwin, FK & Jamison, JK (2007). Manic-Depressive Illness. Bipolar Disorders and Recurrent Depression, 2nd Edition. Oxford University Press.

Lenker:

Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser​

Bipolar lidelse - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Les mer om psykose-bipolar

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!   


Sist oppdatert 29.08.2022