Forskning

Viktig med presis diagnose av kraniosynostose

Presis diagnose av kraniosynostose er viktig for individuell oppfølging, prognose og veiledning.

Bakhodet til et barn med kraniosynostose
Personer med mistanke om syndromal kraniosynostose bør få vurdering hos klinisk genetiker og tilbud om utvidet genetisk testing. Foto: Shutterstock

Personer med syndromal og ikke-syndromal kraniosynostose trenger ulik oppfølging og informasjon. I denne studien beskriver vi detaljerte kliniske kriterier for kraniosynostose og presenterer bredden av genetiske diagnoser hos personer med syndromal kraniosynostose.

Trinnvis tilnærming

Studien inkluderte 381 barn med kraniosynostose. Alle ble vurdert av spesialist i klinisk genetikk etter et definert sett med kliniske kriterier og definert til å ha syndromal eller ikke-syndromal kraniosynostose. Barn med syndromal kraniosynostose (27 %) fikk utført trinnvis genetisk utredning med enkeltgen analyse for spesifikke gener,, en finmasket kromosomanalyse (aCGH), og til slutt et spesialtilpasset genpanel med et utvalg gener kjent assosiert med syndromal kraniosynostose. Dette avdekket en genetisk årsaksdiagnose hos 73 % av barna med syndromal kraniosynostose

Bredere genetisk testing ga flere diagnoser

Ved å utvide genpanelet med flere gener og bruke biologiske foreldre som ledd i tolkning av analysen, såkalt triobasert panel, fikk enda flere påvist en genetisk årsaks diagnose (84 %).

Uvanlig årsak til syndromal kraniosynostose

Vanlige årsaker til syndromal kraniosynostose ble påvist hos 53 personer (56 %), mens 26 personer (28 %) hadde mer sjeldne genetiske syndromer. Et syndrom som ikke vanligvis er assosiert med syndromal kraniosynostose ble påvist hos 17 personer. Kun 16 personer hadde negative genetiske analyser.

Genetisk mangfold

Det genetiske mangfoldet påvist i denne studien viser at det er viktig med bred genetisk testing hos personer med syndromal kraniosynostose. Personer med mistanke om syndromal kraniosynostose bør få vurdering hos klinisk genetiker og tilbud om utvidet genetisk testing. En presis diagnose gir betydning for videre oppfølging etter behandling, prognose og genetisk veiledning.

Av:

Charlotte von der Lippe
Rådgiver, overlege, ph.d. spesialist i medisinsk genetikk
Telefon: 23 07 53 55
E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.no

Benefits of clinical criteria and high-throughput sequencing for diagnosing children with syndromic craniosynostosis. Av: Tønne, E., Due-Tønnessen, B. J., Mero, I. L., Wiig, U. S., Kulseth, M. A., Vigeland, M. D., ... & Helseth, E. (2020). Publisert i: European Journal of Human Genetics.

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 31.03.2023