Forskning

Står alene med sine mage- og tarmplager

Personer med primære immunsviktsykdommer opplever at de må håndtere sine mage- og tarmutfordringer alene uten forståelse fra helsevesenet.

Kvinne holder seg over magen
Foto: Shutterstock

Primær immunsviktsykdommer er medfødte tilstander karakterisert ved svekket immunsystem. Tilstandene er kroniske og behandling består av tilførsel av immunglobuliner (antistoff) og antibiotika for å forebygge og behandle infeksjoner.

Hvilke personlige strategier?

Mage- og tarmplager er vanlig hos personer med primær immunsviktsykdommer. Vi ønsket å undersøke hvilke strategier personer med primær immunsviktsykdommer bruker for å forebygge og lindre mage-/tarmplager, spesielt med tanke på kosthold.

Komplekse aspekter

Vi utførte en kvalitativ studie hvor vi intervjuet 12 voksne personer som hadde primær
immunsviktsykdommer og mage-/tarmplager. Personene ble spurt om å beskrive plagene de hadde, hvordan dette påvirket dem og hva de gjorde for å forhindre og lindre plagene. Studien viste en kompleksitet i psykososiale og kostholds relaterte aspekter ved å leve med primær immunsviktsykdommer og mage-/tarmplager.

Stor utfordring i dagliglivet

Personene opplevde at mage-/tarmplager var en stor utfordring i dagliglivet, og de opplevde at de måtte håndtere dette alene uten forståelse eller hjelp fra helsevesenet. De beskrev en rekke ulike mestringsstrategier blant annet personlige holdninger, og endringer i matvarevalg og sosialt liv. Ønsket om å normalisere hverdagen var markant.

Trenger støtte til løsninger fra helsepersonell

Helsepersonell bør i oppfølging av personer med primær immunsviktsykdommer aktivt spørre om de har utfordringer med mage-/tarmplager, og støtte personene i å finne løsninger på de utfordringene de har.

Skrevet av:

Charlotte von der Lippe
Rådgiver, overlege, ph.d. spesialist i medisinsk genetikk
Telefon: 23 07 53 55
E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.no

Primary Immunodeficiency Diseases and Gastrointestinal Distress: Coping Strategies and Dietary Experiences to Relieve Symptoms. Av: Brede, K.K., Wandel, M., Wiig, I., & von der Lippe, C. (2020). Publisert i: Qualitative Health Research.


 

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Senterets tjenester er rettet mot fagpersoner innen helse, skole, barnehage og myndigheter, i tillegg til pasienter og pårørende.
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.07.2023