Doktorgrad

Kan et nettbasert selvhjelpsprogram redusere sosial angst?

Mange ungdommer har en medfødt diagnose eller en tilstand som gjør at det fysiske utseendet skiller seg ut. Selv om mange tilpasser seg godt, kan det å leve med et annerledes utseende påvirke ungdommers psykiske helse og sosiale liv.

En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og et tastatur
Resultatene fra doktorgraden viser at Ung Face IT er et nyttig verktøy for ungdom som opplever sosiale utfordringer relatert til å ha et annerledes utseende. Foto: Anniken Sanna.

En utfordring i hjelpeapparatet er mangelen på relevant og lett tilgjengelig støtte, og det psykososiale hjelpetilbudet varierer på tvers av kommunegrenser. For å kunne tilby et likeverdig tilbud til ungdom med et annerledes utseende, har derfor det nettbaserte selvhjelpsprogrammet «Ung Face IT» blitt utviklet og testet på en gruppe ungdommer. ​

Forsket på ungdommer og deres foreldre

Deniz Zelihić har i sin doktorgrad forsket på effekten Ung Face IT hadde på ungdommene som hadde tilgang til programmet. Han har også undersøkt foreldres opplevelse av å snakke med sin ungdom om tema relatert til utseendet.

Se Deniz Zelihić  presentere sin doktorgrad:

 

Doktorgradsprosjektet er basert på tre artikler

Den tredje artikkelen er under vurdering, ikke publisert.  

Les hele doktorgraden

Doktorgraden er gjennomført ved Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus.

Ung​FaceIT-prosjektet

Målet med prosjektet er å finne ut hvordan Ung Face IT kan hjelpe ungdommer som synes det er utfordrende å ha et utseende eller en diagnose som andre kan legge merke til. 

Sist oppdatert 30.01.2023