Hvordan stoppe neseblødninger

Alle opplever å blø neseblod en sjelden gang, og det er også vanlig å ha noen perioder hvor dette skjer hyppigere. Det kan gå over av seg selv eller etter en enkel behandling hos en øre-nese-hals-lege.

En person som spiser en hvit gjenstand

Foto: Shutterstock

Diagnoser som Oslers sykdom og flere blødersykdommer har ofte neseblødning som symptom.

Hyppige neseblødninger kan i sjeldne tilfeller være et symptom på forskjellige diagnoser. Om du sliter med hyppige neseblødninger bør du ta kontakt med legen din for utredning.  

Neseblødninger kan skyldes svakheter i blodkarene

Hos noen skyldes neseblødningene feil eller svakheter i blodkarene, som ved Oslers sykdom (HHT), mens hos andre kan det være knyttet til blodets evne til å levre seg, som ved ulike blødersykdommer. 
 
Ved kraftige neseblødninger er det viktig at du ikke bøyer hodet bakover. Det finnes også en rekke​ tiltak man kan gjøre for å forebygge og minske risikoen for en kraftig neseblødning.  
 
I filmen lærer du hva du kan gjøre om du sliter med neseblødninger og hvordan du kan stoppe en kraftig neseblødning.  
 
Filmen er laget for personer med Oslers sykdom (HHT) og blødersykdom som von Willebrands sykdom. Den kan også være nyttig for andre som er mye plaget med neseblødninger. 
 
​Spol til to minutter ut i filmen for å se hvordan man stopper kraftige neseblødninger.  

Diagnoser som har neseblødninger som symptom:  

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 14.03.2023