Forskning

Informasjonsbrosjyre kan hjelpe å forberede familier til å møte kraniofacialt team

Det kan være en overveldende opplevelse å møte det kraniofaciale teamet for første gang, både for barn og foreldre. Derfor er det viktig å være godt forberedt og vite hva man går til. En veiledende informasjonsbrosjyre kan være en nyttig ressurs på veien mener foreldre til barn med kraniofaciale tilstander som har hatt time hos kraniofacialt team på Rikshospitalet.

Mor som bærer et barn på armen i en sykehuskorridor

Foto: Adobe stock

Noen foreldre uttrykte at det var fint å motta konkret informasjon i forkant av møtet om hva som ventet dem.

Å møte det kraniofaciale teamet

I Norge blir alle barn med en kraniofacial tilstand henvist til Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser. Der blir de møtt av det kraniofaciale teamet som undersøker og følger opp barnet. Teamet består av ca. 15 spesialister som alle er til stede under konsultasjonen. Dette gjør at spesialistene kan diskutere og planlegge videre oppfølging sammen med barn og foreldre. Selv om dette samarbeidet gir en helhetlig tilnærming, kan møtet med et så stort antall fagpersoner oppleves som overveldende, både for barn og foreldre.

For å lette denne opplevelsen mottar alle foreldre en informasjonsbrosjyre sammen med innkallingen til det kraniofaciale teamet. Brosjyren gir innsikt i hvordan konsultasjonen vil foregå, og presenterer de ulike spesialistene som vil være til stede. I tillegg inneholder den nyttige tips om hvordan man best kan forberede barnet for møtet.

Positivt å få skriftlig informasjon 

Vi spurte foreldre som hadde vært på konsultasjon med det kraniofaciale teamet sammen med barnet sitt om deres synspunkter på informasjonsbrosjyren. De uttrykte at det var fint å motta konkret informasjon om hva som kom til å skje og hvilke fagpersoner de skulle møte. Noen av foreldrene syntes likevel at det var vanskelig å forestille seg hvordan det ville føles, og fortalte at de ble overveldet av å møte teamet første gang.

Viktig å føle seg trygg 

Foreldre trenger muligheten til å forberede seg og barnet sitt for å sikre at opplevelsen med å møte teamet blir så god som mulig. Det er nyttig å få en informasjonsbrosjyre, men det er ikke alltid nok til å kjenne seg forberedt. Noen trenger mer informasjon enn andre for å føle seg trygge. Det kan for eksempel være beroligende å få snakke med noen fra teamet i forkant av timen.

Sist oppdatert 05.01.2024