Forskning

En gjennomgang av forskningslitteraturen om medfødt binyrebarksvikt og seksuell orientering

Ulike mål på seksuell orientering, gjør at resultater fra 30 studier bør tolkes med varsomhet.

To sko som står på asfalt. Foran skoene er det tegnet ulike kjønnstegn.
Foto: Shutterstock

​Medfødt binyrebarksvikt, congenital adrenal hyperplasi (CAH), skyldes en enzymsvikt i binyrebarken som fører til for lav produksjon av hormonene kortisol og aldosteron, og for høy produksjon av androgene hormoner, blant annet testosteron. CAH forekommer i ulike alvorlighetsgrader, og behandles ved å tilføre individet hormoner gjennom hele livet.

Androgener kan​ påvirke seksuell utvikling

Jenter med CAH utsettes for androgener i svangerskapet, og de kan bli født med uklart somatisk kjønn. Når hjernen til et foster utsettes for androgener i svangerskapet, utvikler den seg i en typisk gutteretning, mens fravær av androgener betyr at hjernen vil utvikle seg i en typisk jenteretning. Det kan påvirke seksuell utvikling å bli utsatt for androgener i svangerskapet, noe som igjen kan bety at seksuell utvikling, inkludert seksuell orientering, kan være programmert i hjernen før vi fødes.

For å undersøke denne antakelsen, har flere artikler vurdert om det er økt grad av ikkeheteroseksuell orientering blant kvinner med CAH. Det finnes svært lite litteratur om seksualitet blant menn med CAH, og så å si ingen studier om seksuell orientering, men dette er kunnskap det er behov for. Vi ønsket å sammenfatte litteraturen om seksuell orientering på både kvinner og menn med CAH siden dette ikke tidligere har blitt gjort. Vi utførte en systematisk undersøkelse av studier som omhandler mennesker med CAH og seksuell orientering. Det ble identifisert 30 artikler.

Ulike måle​​​metoder

I artikkelen beskrives alle de 30 studiene og hvordan disse har målt seksuell orientering. Seksuell orientering kan måles på flere måter. Man kan måle seksuell atferd (hvem man har sex med), seksuell identitet (hvorvidt man opplever seg som heteroseksuell, homoseksuell eller biseksuell) eller seksuell tiltrekning (om man tiltrekkes av samme kjønn, det motsatte eller begge). Forekomst av ikke-heteroseksuell orientering i CAH-populasjonen, vil være avhengig av hvilket mål som blir brukt. For eksempel kan noen velge å ha sex med en av samme kjønn, men fortsatt identifisere seg som heterofil.

Flere kvinner med CAH har ikke​​-heteroseksuell orientering

Resultatene indikerer at det er flere kvinner med CAH som har en ikke-heteroseksuell orientering enn i den generelle populasjonen, mens det ikke er noen menn med CAH som identifiserte seg som ikkeheteroseksuell. Resultatene viser at det er brukt svært mange ulike mål på seksuell orientering, og resultatene bør derfor tolkes med varsomhet.

Elisabeth Daae
Rådgiver, master i pedagogisk psykologi
Telefon: 23 07 53 43
E-post: elisabeth.daae@oslo-universitetssykehus.no

Sexual orientation in individuals with congenital adrenal hyperplasia: a systematic review. Av: Elisabeth Daae, Kristin Billaud Feragen, Anne Wæhre, Ingrid Nermoen & Henrik Falhammar (2020). Publisert i: Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Senterets tjenester er rettet mot fagpersoner innen helse, skole, barnehage og myndigheter, i tillegg til pasienter og pårørende.
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 04.08.2023