Praktiske råd og tilrettelegging ved primær immunsvikt

Tilrettelegging for barn og unge

Noen ganger trenger barn med primær immunsvikt tilrettelegging i hverdagen. Vi har utarbeidet et nettkurs som handler om tilrettelegging i skolehverdagen for barn og unge med antistoffsvikt, og et generelt informasjonsbrev som handler om tilrettelegging ved primær immunsvikt.

Fysisk aktivitet og livsmestring

I 2021 hadde vi et kurs for voksne med primær immunsvikt hvor ett tema var fysisk aktivitet og livsmestring. Nedenfor finner du en artikkel med praktiske hverdagstips for å øke livsmestring og fysisk kapasitet delt av kursdeltagerne. Du finner også to videoer med foredrag om temaet fra kurset.

Andre råd

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 23.02.2022