Diagnoseinformasjon

Pachyonychia congenita

Pachyonychia congenita (PC) er en meget sjelden hudtilstand. Tilstanden er arvelig, og rammer først og fremst hud, negler, hår og slimhinner. Det er vanligvis negleforandringene, som ses allerede i nyfødtperioden, som gjør at diagnosen stilles.

Diagnoseillustrasjon

Pachyonychia congenita (PC) er en svært sjelden, arvelig hudsykdom som først og fremst rammer huden, negler, hår og slimhinner. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.​

Behandlingen for personer med pachyonychia congenita består i å lindre symptomer og plager​, og legge til rette for en mest mulig normal hverdag. Alvorlighetsgraden varierer fra person til person, også innen samme familie. 

Les mer om behandling og oppfølging av pachyonychia congenita på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus

Ressurser

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.07.2023