Diagnoseinformasjon

Mastosytose – kutan

Kutan mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller (en type hvite blodceller) i huden. Et vanlig symptom er kløe og utslett av forskjellige slag.

Diagnoseillustrasjon

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller (en type hvite blodceller). Slike mastcelleansamlinger kan oppstå i huden eller i andre organer. Når ansamlingene finnes kun i huden, kalles det for kutan mastocytose. Hos barn forekommer mastocytose nesten bare i den kutane formen.

Et vanlig sy​mptom er kløe og utslett av forskjellige slag, ofte som elveblest (urticaria) eller med blemmedannelse i huden. Det er også ganske vanlig å ha oppleve slapphet og slitenhet, magesmerter, kvalme og/eller diaré, konsentrasjonsproblemer og humørsvingninger og smerter i muskler og ledd.​

Les mer om behandling og oppfølging av mastocytose i hud på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus

Ressurser

Det europeiske kompetansenettverket for mastocytose, ECNM, er et samarbeidsinitiativ fra en gruppe av forskere og klinikere i Europa for å øke kunnskapen om diagnosen og behandlingen av pasienter med mastocytose.

Kutan mastocytose hos barn: Artikkelen inneholder kunnskap om diagnosen, symptomer, etiologi, prognose, behandling og vaksinering av barn med mastocytose. Du finner også utfyllende informasjon om kliniske tegn/karakter (Table 1) for diagnostisering av kutan mastocytose i artikkelen.

For voksne med kutan mastocytose kan det være aktuelt å utrede for systemisk mastocytose:

Du kan lese mer om systemisk mastocytose her:

The Mast Cell Disease Society er en amerikansk organisasjon for å støtte pasienter, familier og helsepersonell:

The UK Mastocytosis Support Group er den britiske støttegruppen for mennesker med mastocytose og deres familier:

UpTodate er et omfattende, kunnskapsbasert oppslagsverk fra USA som gir rask informasjon om diagnoser, behandling og prognoser.

Socialstyrelsen er Sveriges kunnskapsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten. Artikklen gir en oversikt over diagnosen. 

Orphanet er en europeisk nettressurs for informasjon om sjeldne diagnoser.

Forskning og aktuelt

 • Mastocytose: diagnosen med mange og ulike symptomer

  Sjeldenpodden: Arild føler seg som en hypokonder, med ulike symptomer som ingen finner en forklaring på. Overlege og forsker Ingunn Dybedal forteller at det kan være en utfordring å stille diagnosen mastocytose og at mange trolig er feil-diagnostisert.

 • En gruppe mennesker iført hvite labfrakker
  Nytt behandlingstilbud gir håp til pasienter med kronisk invalidiserende plager

  Systemisk mastocytose er en diagnose som stilles alt for sjelden i Norge og mange pasienter har en mengde kroniske plager og smerter. Pågående forskningsstudier ved Oslo universitetssykehus (OUS) viser at nyutviklede legemidler kan endre sy...

 • En dame sett ovenfra fyller ut et spørreskjema
  Spørreundersøkelser om livskvalitet

  Med konsesjon fra Datatilsynet har Senter for sjeldne diagnoser gjennomført og registrert spørreundersøkelser om livskvalitet og psykisk helse på våre kurs for pasienter og pårørende.

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).
Til hovedsiden
En person som holder en boble
Sist oppdatert 19.07.2023