Obduksjoner – rettstoksikologiske analyser

Avdeling for rettsmedisinske fag undersøker rutinemessig et bredt spekter av legemidler og rusmidler. Det er videre mulig å rekvirere en rekke spesialanalyser.

​Rettstoksikologiske analyser fra obduksjoner baserer seg i hovedsak på blodprøver. Konsentrasjonen av et stoff i blod kan benyttes til å si noe om virkningen av stoffet, og om dette kan ha hatt betydning for dødsfallet. Det skal derfor alltid forsøkes å fremskaffe blodprøve fra avdøde, fortrinnsvis perifert blod.

Urinprøver benyttes i fortolkningen og bør også sendes inn. Det er i tillegg mulig å sende inn øyevæske eller annet prøvemateriale.

I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å analysere en hårprøve. Dette må skje etter forhåndsavtale med Avdeling for rettsmedisinske fag, rettstoksikologi​. Hårprøver kan være egnet for påvisning av gjentatt stoffinntak opptil flere måneder før prøvetakingen.

Ikke-biologisk materiale som sprøyteinnhold kan også innsendes for analyse.

Last ned bestillingsskjema, fyll ut og send til rettstoks@ous-hf.no eller per post til:

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettstoksikologiske støttefunksjoner
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Bestillingsskjema, prøvetakingsutstyr obduksjonssaker (PDF)

Rekvisisjonsskjemaet for obduksjoner er merket med en unik strekkode for identifikasjon. Den samme strekkoden er trykket på prøve-etikettene som henger som et vedlegg på skjemaet. Rekvisisjonene er utformet for optisk lesning, og det skal derfor kun benyttes originaler. For bestilling, bruk bestillingsskjemaet for obduksjon.

Analysene utføres i blod og urin og eventuelt annet innsendt materiale.
Det krysses av på rekvisisjonen for de analyser som ønskes utført. Den rutinemessige screeningen omfatter ca. 60 stoffer. Det er imidlertid mulig å analysere en rekke andre stoffer. Hvis det foreligger mistanke om inntak av stoffer som ikke analyseres rutinemessig, er det viktig at dette opplyses under kliniske opplysninger/obduksjonsfunn. Da er det mulig å analysere målrettet, og svaret kan foreligge raskere.

Konsentrasjonsbestemmelser av stoffer er alltid basert på to uavhengige metoder og to uavhengige uttak fra prøven, hvis ikke annet er bemerket. Dette er en grunnregel i alle rettstoksikologiske analyser.

Stoffer analyseres med akkrediterte eller ikke-akkrediterte metoder. Informasjon om dette og om kvalitetssikring generelt finner du under kvalitetssikring.

Analysene som inngår i vårt standard analyseprogram fremgår av  Prøvetakingsinstruks – obduksjonssaker​.​​

Rekvirenten vil få en skriftlig tilbakemelding innen fire uker etter at saken mottas ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Svaret inneholder alle positive og negative etanolresultater, alle andre positive analyseresultater og eventuelle negative resultater som anses viktige for saken.

I saker hvor det påvises stoff(er), gjøres en fortolkning med hensyn til om påvist(e) konsentrasjon(er) kan være forenlig med terapeutisk bruk eller i et konsentrasjonsområde som kan tyde på forgiftning. Den endelige dødsårsaken er det obdusenten som fastsetter ved å samholde analyseresultatene, funn ved obduksjon og eventuelt opplysninger om omstendighetene rundt dødsfallet.

Sist oppdatert 04.08.2023