Prøvetakingsinstrukser rettstoksikologi

Informasjon om prøvetakingsinstrukser.

Bilder av prøver på små plastflasker
Foto: OUS

Prøvetaking og forsendelsesinstr​​ukser

Forsendelsesinstruks av biologisk materiale

Prøvetakingsinstruksene ligger også vedlagt i hver forsendelse med prøvetakingsutstyr.
I noen sakskategorier finnes det ikke noe standard analyseprogram. Der blir alle analyser bestemt av rekvirenten ut fra en egen vurdering av den enkelte sak.​

​Prøvetakingsinstrukser


Sist oppdatert 04.08.2023