Nasjonal faglig retningslinje

Helsedirektorater publiserte Norges første Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig diagnose i 2016.

Denne gir føringer for hvordan vi skal drive faglig god barnepalliasjon i Norge. PALBUs arbeid bygger på retningslinjen.

Her kan du selv lese retningslinjen og navigere deg gjennom innholdet.

Sist oppdatert 07.03.2023