Hvem er PALBU

Teamet vårt består av barneleger, sykepleiere, psykolog, musikkterapeut og andre faggrupper etter behov.

En gruppe kvinner som poserer for et bilde foran en bygning
Teamet juni 2023

Norges første regionale palliative team for barn og unge ble startet i april 2019 med midler fra Helse Sør-Øst.

​Mandatet vårt er å bidra til bedre og mer likeverdig behandling for barn og unge med livstruende og livsbegrensende tilstander i hele regionen vår.

Vi kommer fra ulike deler av Barne- og ungdomsklinikken eller Akuttklinikken i OUS. Alle i teamet driver klinisk pasientbehandling ved siden av det regionale arbeidet, og vi har lang erfaring med alvorlig syke barn og unge.

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.03.2023