PALBU skal først og fremst være et veiledende og rådgivende team for helsepersonell som behandler barn og unge i palliasjon.

Hva gjør vi

Målet vårt er å bidra til at barn og unge med livstruende eller livsbegrensende tilstander skal få best mulig livskvalitet.

Det betyr at vi blir kontaktet av kollegaer i Helse Sør-Øst som ønsker råd eller bistand i pasientsaker de står i. Vi er tilgjengelige for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fordi vi alle har kliniske stillinger i OUS ved siden av det regionale arbeidet, går vi også inn i direkte pasientarbeid i en del forløp.

Hva kan teamet bidra med?​

Teamet kan for eksempel bidra til at barnet, ungdommen eller familien får:

  • en plan for lindring ved smerter, uro, pustevansker, utmattelse, ernæringsvansker, kvalme, angst eller søvnvansker
  • samtaler om målet for behandlingen
  • hjelp til planlegging og støtte ved vanskelige samtaler, både hjemme, på sykehuset og på skolen
  • hjelp til å koordinere lokalt hjelpeapparat og nettverk
  • rådgivning om økonomiske støtteordninger
  • støtte til best mulig livskvalitet
  • hjelp til planlegging og forberedelser hvis livet går mot slutten

En viktig del av vårt oppdrag er også å drive undervisning, utarbeide relevante fagprosedyrer og skrive fagartikler for å spre kunnskap om feltet.

Undervisningsfilmer​

Vi har laget korte undervisningsfilmer (3–6 minutter per film) om teamets oppgaver:

Sist oppdatert 02.02.2024