Anbefalte nettsteder

Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge:

Legemidler til barn

Pediatriveilederen om barnepalliasjon:

Barnepalliasjon - Helsebiblioteket

Legemidler til barn i palliative forløp:

APPM Master Formulary

Koble

Barn som pårørende:

BarnsBeste

Beslutningsprosesser:

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling - Helsedirektoratet

ICPCN:​

International Childrens Palliative Care Network 

Starship: Paediatric Palliative Care Clinical Guidelines utviklet i New Zealand:​

Planning End of Life Care

Education Opportunities - Paediatric Palliative Care​

Palliative Care for Children South Africa (PatchSA): Online kurs for helsepersonell som jobber med barnepallisjon:

Patch Academy​

EPEC: Education in Palliative and End-of-Life Care 

EPEC Education ​

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 02.02.2024