Er langvarig smerte en egen sykdom eller bare et symptom?

Hvorvidt langvarig smerte er en egen sykdom, eller et symptom på en underliggende somatisk sykdom, har vært diskutert i årtier. Kan hende dette temaet er litt lettere å forstå, nå som ICD-11 kommer?

Harald Breivik (anestesilege, professor emeritus, Det medisinske fakultet, UiO), Sara Magelssen Vambheim (postdoc, Avdeling for smertebehandling, OUS) og Tone Marte Ljoså (PhD, smertesykepleier, Avdeling for smertebehandling, OUS). Regional Kompetansetjen
Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 12.06.2023
Foto: Harald Breivik (anestesilege og professor emeritus), OUS.
Foto: Harald Breivik (anestesilege og professor emeritus), OUS.

​Begrepet «en egen sykdom» krever en egen diagnosekode. Hvorvidt langvarig smerte er en egen sykdom eller symptom, er blitt litt klarere nå som den ellevte versjonen av International Classification of Diseases (ICD-11) skiller mellom «Primary Pain» og «Secondary Pain». Primær smerte er smerte som er en egen sykdom, fordi det ikke er mulig å finne en utløsende og vedlikeholdende årsak til de vedvarende smertene. Eksempler på primærsmerte er fibromyalgi og langvarig ikke-spesifisert ryggsmerte (nonspecific lowback pian) [1,2]. Sekundær smerte er et symptom på en skade eller sykelig prosess [1,3]. Typiske eksempler er smerter på grunn av osteoartrose i et ledd («slitasje-gikt»), langvarig nevropatisk smerte, og langvarig post-traumatisk eller postoperativ smerte [1]. 

«Primær smerte er en egen sykdom, mens sekundær smerte er et symptom på skade eller somatisk sykdom»​

Dessverre er det likevel ikke så enkelt at smerte uten årsak er en egen «smertesykdom», og smerte etter en skade eller på grunn av en sykdom bare er et symptom på underliggende patologi.

Hvorfor fortsetter smerten?​​

Vi må stille oss spørsmålet om hvorfor smerte fortsetter etter en skade lenge etter at skaden er tilhelet. Er smerten blitt langvarig fordi reguleringsmekanismene i ryggmargen har blitt påvirket, slik at smerteopplevelsen vedlikeholdes med minimale eller ingen signaler fra den tidligere skaden i nå tilsynelatende friskt vev? Eller vedlikeholdes smerten fordi en perifer nerve er blitt liggende litt fastklemt i et arrvev, og at dette er nok til at en «nevropatisk» smerte* har oppstått og fortsetter å plage pasienten?

Primær og sekundær smerte​

I forslagene til smertediagnoser i ICD-11 er det derfor skissert forbindingslinjer mellom primær og sekundær smerte. En sekundær smerte kan gå over til primær smerte, for eksempel når smerte etter en skade etter hvert er blitt «sammensatt», og forandringer i smertekontroll-mekanismer fortsetter lenge etter at skaden er tilhelet. En primær smerte kan gå over til sekundær smerte når en primær smertetilstand har ført til sekundære nevropatiske smertekomponenter, med psykososiale følgetilstander som forsterker smerteopplevelsen og gjør behandlingen mer «utfordrende».

Mer om dette temaet kan leses i flere originalartikler om primær og sekundær smerte i tidsskriftet PAIN (se referanselisten). Disse artiklene er utarbeidet i samarbeid mellom IASP (International Association for the Study of Pain) og WHO (verdens helse organisasjon). 

Referanse​​​r

[1] Treede R-D, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, Cohen M, Evers S, Finnerup NB, Firsty MB, Giamberardino MA, Kaasa Stein et al (11 flere). Chronic pain as a symptom or a disease: the  IASP classification of chronic pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). Pain. 2019;160:19-27.

[2] Nicholas M, Vlaeyen JW, Rief W, Barke A, Aziz Q, Benoliel R, Cohen M, Evers S, Giamberardino MA, Goebel A, Korwisi B. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. Pain. 2019;160:28-37.

[3] Scholz J, Finnerup NB, Attal N, Aziz Q, Baron R, Bennett MI, Benoliel R, Cohen M, Cruccu G, Davis KD, Evers S. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic neuropathic pain. Pain. 2019 Jan;160(1):53.

[4] IASP. Neuropathic pain. Pain Terminology, 2011. Hentet fra https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/

* Nevropatisk smerte er definert som smerte forårsaket av en skade eller sykdom i det somatosensoriske nervesystemet [4].