Undervisning

​En viktig målsetning for KLB er å heve kompetansen innen palliasjon i regionen. Hvert år arrangerer vi derfor:

 • Palliasjon og smertebehandling til kreftpasienter. Obligatorisk for Lis i onkologi.
  I samarbeid med RegUt Helse Sør-Øst.
 • Videre- og etterutdanningskurs for allmennleger i samarbeid med Legeforeningen.
 • Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere.
 • Erfaringskonferanse for kommuner som har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
 • Regional samling for palliative team/sentra på sykehus.  
 • Samling for ledere av kompetansenettverk i Helse Sør-Øst.
 • Halvårlige seminar for CSNAT-brukersteder
 • Fagdager for sosionomer som arbeider innen palliasjon i regionen.
 • Ulike fagdager rettet mot helsepersonell som arbeider med palliasjon​

Vi tar også undervisningsoppdrag på forespørsel. Send mail til kslb@ous-hf.no

Sist oppdatert 31.01.2023