Status for prosjektet

Det er pr. september 2021 publisert 3 artikler fra prosjektet:

En som beskriver studieprotokollen
Hjermstad MJ et al. DOI: https://doi.org/10.1186/s13063-020-4224-4

En som beskriver gjennomføringen av fokusgruppene på OUS
Lundeby T et al. DOI: 10.1089/pmr.2020.0059

En som beskriver gjennomføring av symptomkartlegging på OUS
Hjermstad MJ et al. DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13092194

14. oktober 2021 – inklusjon av nye pasienter er avsluttet

Sist oppdatert 02.06.2023