Palliasjon til mennesker med utviklingshemming

Her er det lenket til noen ulike nettressurser som kan være nyttige vedrørende palliasjon til mennesker med utviklingshemming.

Sist oppdatert 20.12.2023