Nettverk innen palliasjon og kreftomsorg i Vestre Viken

​I Vestre Viken er det fire nettverk som er knyttet til de fire lokalsykehusene og kommunene i deres lokalsykehusområde. Nettverkene driftes selvstendig, men samarbeider om større arrangementer. Det vil på sikt utarbeides egne nettsider for hvert av nettverkene.

De fire nettverkene er:​

Bærumsregionen
Leder i nettverket: Ina Engelsgaard​

Leder i nettverket: Torunn Skinnes Halle

Leder i nettverket: Silje Løver Aukrust  

Leder i nettverket: Kristin Nyhuus Røed


Sist oppdatert 24.01.2024