Kurs

Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon 8. - 9. februar 2024

8.
februar
2024
2 dager
  1. 08. feb. 2024, 08:00 - 16:40
  2. 09. feb. 2024, 08:30 - 15:30
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 08. feb. 2024, 08:00 - 16:40
  2. 09. feb. 2024, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding

 

Photo 

Læringsmål - Ny spesialistutdanning 

Spesifikke læringsmål som dekkes i varierende grad:
• Diagnostikk (ALM 059)
• Symptomvurdering (ALM 057)
• Evidensbasert kunnskap, symptomer i en uselektert praksis (ALM 056)
• Seleksjonskompetanse og mønstergjenkjenning (ALM 064)
• Skille kritiske symptomer fra uvesentlige (ALM 067)
• Pasientforløp (ALM 084)
• Selekterte pasientpopulasjoner (ALM 085)
• Kunnskapskilder, retningslinjer, beslutningsverktøy (ALM 041)
• Samarbeide med spesialisthelsetjenesten (ALM 071)
• Forebygging (ALM 009)
 

Målgruppe 

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.
Formål med kurset
Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).
 

Formål med kurset

Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).
 

Program

 

Programmet

ANTALL KURSTIMER

16

Kurskomite 

Nina Aass (Kursleder)
Torunn Wester

Pris

Lege
4 200,-
 
Ikke lege 
8 400,-

Andre opplysninger 

Kurskomiteen ordner med lunsj og pauseservering begge dager.
Kr. 400,- pr person pr dag. Tilsammen kr.800,- vil bli fakturert for i tillegg til kursavgiften.


Kontakt