Kurs

Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon 6. - 7. februar 2025

6.
februar
2025
2 dager
 1. 06. feb. 2025, 08:00 - 17:00
 2. 07. feb. 2025, 08:30 - 15:30
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 06. feb. 2025, 08:00 - 17:00
 2. 07. feb. 2025, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding

Læringsmål - Ny spesialistutdanning 

    Spesifikke læringsmål som dekkes i varierende grad:

 • Forebygging (ALM 009)
 • Kunnskapskilder, retningslinjer, beslutningsverktøy (ALM 041)
 • Evidensbasert kunnskap, symptomer i en uselektert praksis (ALM 056)
 • Symptomvurdering (ALM 057)
 • Diagnostikk (ALM 059)
 • Seleksjonskompetanse og mønstergjenkjenning (ALM 064)
 • Skille kritiske symptomer fra uvesentlige (ALM 067
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten (ALM 071)
 • Pasientforløp (ALM 084)
 • Selekterte pasientpopulasjoner (ALM 085)
 

Målgruppe 

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.
 

Formål med kurset

Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).
 

Program

Program(PDF)

ANTALL KURSTIMER

16

Kurskomite 

Nina Aass (Kursleder)

Torunn Wester

Tone C. Giercksky (Kursleder)

Pris

Lege
4 400,-
 
Ikke lege 
8 800,-

Andre opplysninger 

Kurskomiteen ordner med lunsj og pauseservering begge dager.

Kr. 350,- pr person pr dag. Tilsammen kr.700,- vil bli fakturert for i tillegg til kursavgiften.


Kontakt