Individuell plan ved alvorlig sykdom

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom pasienten ønsker det (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5). På denne siden finner du mal for individuell plan ved alvorlig sykdom, og andre verktøy som kan være til hjelp for deg som skal utarbeide eller undervise om individuell plan. En individuell plan (IP) skal sikre at pasienten får muntlig informasjon og en skriftlig oversikt over de mål, tiltak og kontaktpersoner som er aktuelle for vedkommende i behandlingsforløpet. Individuell plan er et verktøy for å sikre god dialog og målrettet samarbeid mellom pasient, pårørende og hjelpeapparatet.

Helsedirektoratets veileder om individuell plan og koordinator

Hva en individuell plan skal inneholde, finner du her.

Mal for samtykke og individuell plan(PDF) er utarbeidet ved Seksjon for lindrende behandling ved OUS og revidert i 2021. Malen er et eksempel. Ditt sykehus eller kommune kan ha egne retningslinjer og mal for individuell plan. 

Malen kan benyttes både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest bruker denne malen og har utarbeidet veileder(PDF) i bruk av planen.

Selv om pasienten ikke ønsker eller har bruk for en IP er det ofte behov for en kontaktliste(PDF) for å gi pasienten oversikt over kontaktpersoner i helsetjenesten.

Her finner du eksempler på opplæringsmateriell som gir utfyllende informasjon om hensikt og praktisk bruk av individuell plan:

Innføringskurs om individuell plan og koordinator​​, Utgitt av Helsedirektoratet, 2019

Kontakt KLB på e-post eller telefon 23 02 66 84
 

Sist oppdatert 05.06.2023