Nasjonal autismekonferanse – den 8. Tønsbergkonferansen

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

5.
juni
2024
3 dager
  1. 05. jun. 2024
  2. 06. jun. 2024
  3. 07. jun. 2024

Tid og sted

Når

  1. 05. jun. 2024
  2. 06. jun. 2024
  3. 07. jun. 2024

Arrangør

Hvor

Oseberg Quality Hotell, Tønsberg

Påmelding

Frist for påmelding: 01. apr. 2024

Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. 

Programmet

Konferanseavgift

4700 kr inklusive kaffe/te frukt i pauser og lunsj hver dag, betales ved påmelding.

Påmelding til middager:
Middag onsdag 625 kr, Festmiddag torsdag 795 kr. Betales ved påmelding.

Ønsker man faktura kommer det et faktureringsgebyr på 100 kr per faktura

Overnatting på hotellet

Prisen for overnatting er 1390 kr per natt. Påmeldes i egen link. Bare et begrenset antall rom til denne prisen.

Mulighet for tilknytningsdøgn fra 04.06. – 05.06. til samme døgnpris.

NB! Overnattende deltagere gjør direkte opp med hotellet for overnatting ved innsjekk.
Hotellet må ha bekreftelse i forkant ved ønske om fakturering til arbeidsgiver.

Innsending av bidrag
Fagpersoner inviteres til å sende inn sammendrag som omhandler rene forskningsprosjekter, systematisering av erfaringer eller eksempler på god klinisk praksis. Bidragene kan gi grunnlag for muntlige innlegg på 30 minutter inkludert spørsmål eller for poster. Bidragene vurderes av en komité på grunnlag av innsendte sammendrag. Frist for å sende inn bidrag er 15. oktober 2023
 
Sammendragene sendes på e-post til NevSom v/ Bjørg Ramse bramse@ous-hf.no​
Sammendragene skal bestå av maksimalt 300 ord, og skal være organisert med følgende overskrifter: Tittel, bakgrunn, mål, metode, resultater og konklusjon. Sammendraget skal vedlegges e-posten, og vedlegget skal ikke inneholde informasjon om forfatter(e) eller tilhørighet, men i selve e-posten skal det skrives kontaktinformasjon, informasjon om forfatterne, samt om man foretrekker muntlig presentasjon eller poster.
 
De som får sine bidrag akseptert, må selv dekke utgifter til deltagelse og opphold på konferansen, og må selv sørge for å melde seg på konferansen innen 1. april 2024. 

INTERNASJONALE FOREDRAGSHOLDERE SOM HAR BEKREFTET AT DE KOMMER: 

  • Professor Liz Pellicano, University College London, UK . Tema: Livsmestring.  
  • Dr. Joanna Moss, Senior Lecturer, University of Surrey. Tema: Profiles of autism characteristics in genetic syndromes.
  • Dr. Vanessa Bal, associate professor and director, Rutgers center for adult autism services. Tema: Utredning av voksne med ASF. 

Liz Pellicano er professor i autismeforskning University College London. Hun er utdannet som utviklings- og utdanningspsykolog i Perth, Australia, hvor hun også gjennomførte sin PhD om kognitive profiler hos barn med autisme. Hun har deretter vært tilknyttet flere engelske universiteter før hun returnerte til Australia i 2017 på Department of Educational Studies at Macquarie University. Hun flyttet tilbake til Europa i 2022. Hennes forskning har fokusert på å få en bedre forståelse av de spesifikke mulighetene og utfordringene som møter barn, unge og voksne med autisme, og påvise hva slags betydning det har på deres fungering i dagliglivet; hjemme, på skolen og ute i samfunnet. Hun har også vært spesielt opptatt av å få spredt resultatene fra forskningen sin for å bidra til utdanningspolitikk og øket forståelsen av autisme i samfunnet. 

Joanna Moss, Senior Lecturer, University of Surrey. Hun har PhD fra Universitetet i Birmingham fra 2005, og jobbet deretter som forsker på institute of Psychology Psychiatry and Neuroscience, og på the Cerebra Centre for Neurodevelopmental Disorders, ved Universitetet i Birmingham. Hun flyttet til Universitetet Surrey i 2019. Forskningen hennes har primært fokusert på å forstå forekomst, profil og sosialkognitive mekaniser som er knyttet til utviklingen av autisme og relaterte karakteristikker hos personer med gentiske sundromer. Mer informsjon finnes: www.ndevresearchlab.com Neurodevelopmental Research (NDevR) Lab: Understanding behavioural, emotional and cognitive diversity in neurodevelopmental conditions. 

Dr. Vanessa Bal er er associate professor og director på Rutgers center for adult autism services. Hun har master i nevrovitenskap fra Universitetet i Oxford og doktorgrad i psykologi fra Universitetet I Michigan. Hun har også gjennomført klinisk opplæring i psykologi ved Universitetet I Michigan og har tatt postdoc i menneskelig genetikk ved Universitetet I California, San Francisco. 

Forskningen hennes vektlegger et livsløpsperspektiv for å videreutvikle forståelsen av autismespektervansker hos voksne. Hun bruker ulike tilnærminger for å måle og følge utbytte og resultater på ulike stadier i utviklingen. Dr. Bal leder flere prosjekter som har som mål å avgrense sammenhengen mellom dimensjoner av sosial-kommunikasjon, spark, og emosjoner knyttet til nevroutviklingsforstyrrelser for å bidra til utviklingen av målrettede intervensjoner som kan gi bedre livskvalitet for personer med autismespekterforstyrrelser. 

Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter tidligere konferanser gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år. 

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Programkomité og vitenskapelig komité

Nina Stenberg, PhD, Psykologspesialist, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD og Tourette syndrom, Helse Sør-Øst
Anne Karin Ullebø, PhD, overlege, Autismeavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Sissel Berge Helverschou, Psykologspesialist med professorkompetanse, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS (leder)

Arrangementskomité

Hilde Tafjord, Avdelingssjef, Autismeavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Vegard Henriksen, Spesialkonsulent, Autismeavdelingen, Sykehuset i Vestfold
Bodil Sjømæling, Seksjonsleder, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD og Tourette syndrom, Helse Sør-Øst
Tage Lien, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD og Tourette syndrom, Helse Sør-Øst
Sissel Berge Helverschou, Psykologspesialist med professorkompetanse, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, OUS

Konferansen er søkt godkjent av Norsk Psykologforening som 20 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister og er også søkt godkjent av Den Norske legeforeningen. 

 

 

Kontakt