Webinar om Kaftrio til barn med cystisk fibrose i alderen 2-5 år

Snart kan barn med CF i alderen 2-5 år starte med Kaftrio. I den forbindelse er det utarbeidet en protokoll og ønskelig å diskutere rutiner for implementering og oppfølging. Målgruppen for webinaret er barneleger som følger opp barn med CF. Annet helsepersonell kan også delta.

Publisert 23.05.2024
Sist oppdatert 18.06.2024

Dato/tid: 

Torsdag 30. mai kl. 15.00 - 15.30

Tema som tas opp:

  • Implementering av Kaftrio til barn med CF i alderen 2-5 år
  • Protokoll
  • Diskusjon og spørsmål

Ansvarlig:

Norsk senter for cystisk fibrose v/ senterleder og overlege Egil Bakkeheim, overlege Anita Christine Senstad Wathne og klinisk ernæringsfysiolog Magnhild L.P. Kolsgaard

Påmelding:

Navn, yrkestittel, arbeidssted og mobilnr. sendes til:

 post.nscf@oslo-universitetssykehus.no

Pålogging:

Join.nhn 

Ta gjerne kontakt for informasjon om møterom.