Digital hjemmeoppfølging av pasienter med cystisk fibrose

NSCF og OUS ønsker å teste ut digital hjemmeoppfølging av pasienter med CF ved bruk av Dignio-appen. Vi jobber nå med å tilpasse appen til oppfølging ved cystisk fibrose. Dignio-appen kan bidra til tettere oppfølging av pasienter ved behov, og være et godt supplement til annen oppfølging og behandling ved CF.

Publisert 01.11.2023
Mann som ser på Ipad

Mange pasientgrupper har god erfaring med digital hjemmeoppfølging. Vi har tro på at det også kan være et godt tilbud til CF pasienter. Det er viktig å si at det vil være et tilbud for de som ønsker det og etter avtale med helsepersonell som følger opp pasienten. Dignio-appen skal ikke erstatte annen nødvendig oppfølging og behandling ved NSCF og OUS.

Det er ikke avklart når vi kan begynne å tilby digital hjemmeoppfølging ved hjelp av Dignio-appen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon senere.