Større volum av hypothalamus i hjernen hos pasienter med narkolepsi type 1

I en ny MR-studie av hjernen fra NevSom i samarbeid med NORMENT* studerte vi narkolepsi type 1 (NT1)-pasienter for å se om man kunne påvise volumendringer i hypothalamus. Hypothalamus er spesielt interessant hos NT1-pasienter som har tap/dysfunksjon av hypokretin-produserende nerveceller i dette området som man mener forårsaker mange av symptomene ved sykdommen. Vi fant overraskende resultater med større volum av hypothalamus hos pasienter sammenlignet med friske.

Et svart-hvitt bilde av en person med en grønn og hvit logo
I blått kan man se en region i hypothalamus kalt tubular-inferior der man finner økt volum hos NT1 pasienter sammenlignet med friske.

Hilde Therese Juvodden, NevSom 

 

Tidligere anatomiske mikroskopi-studier gjort post-mortem av hjernen til NT1-pasienter der man har sett på hypothalamus, har vist tap/dysfunksjon av hypokretin-produserende nerveceller som er viktige for regulering av søvn/våkenhet og muskeltonus. I tillegg har man sett en økning i antall av en gruppe våkenhetsfremmende nerveceller i hypothalamus – de histaminerge nervecellene – som kan være en mulig kompensasjonsmekanisme.

Vi scannet 54 NT1-pasienter med tilknytning til H1N1(svineinfluensa)-vaksinasjonen og 114 friske (for sammenligning) i en MR-skanner for å se etter volumendringer i hypothalamus i hjernen. Slike endringer kan hjelpe oss å forstå sykdomsmekanismer og hvis de viser seg å være spesifikke for NT1-pasienter kan de i fremtiden ha potensiale til å bli brukt i diagnostisering av narkolepsi.

Overraskende funn 

Vår studie er den første til å påvise større volum av hypothalamus, og særlig spesifikt i en region av hypothalamus kalt tubular-inferior. 

Hypothalamus inneholder mange forskjellige nerveceller med ulike funksjoner, men ingen av de tidligere studiene har sett detaljert på de forskjellige regionene innenfor selve hypothalamus hos en gruppe med bare NT1-pasienter. 

De tidligere studiene har hatt svært varierende funn, der halvparten av studiene ikke har kunnet påvise volumforskjeller i hypothalamus mellom pasienter og friske og den andre halvparten av studiene har funnet redusert volum hos pasientene sammenlignet med friske. En grunn til forskjellene kan være at vår studie har nesten dobbelt så mange deltakere som tidligere studier og pasientene i studien vår har veldig lik sykdomsvarighet som kan være viktig når man studerer forandringer i hjernen.

Hvorfor er det slik? 

Vi kan bare spekulere i hva som er årsaken til større volum av hypothalamus, og at man spesifikt ser større volum i i tubular-inferior regionen hos narkolepsi type 1-pasienter sammenlignet med friske.

En mulighet er at det er en sammenheng mellom våre funn og forandringer i antall nerveceller hos NT1-pasientene med økning i antall histaminerge nerveceller som er lokalisert i denne regionen. Tubular-inferior regionen har også blitt indikert som en mulig region av hypothalamus som kan ha gliose (hjernens arrvev) etter et eventuelt tap av hypokretin-produserende nerveceller hos NT1-pasientene Dette kan også potensielt være en del av forklaringen på forskjellene. 

Knyttet til H1N1 (svineinfluensa)-vaksineringen?

Det er heller ingen av de tidligere studiene som har pasienter med tilknytning til H1N1 (svineinfluensa)-vaksinasjonen bortsett fra vår. Dette er derfor også enda en mulig forklaring på forskjellene mellom vår studie og tidligere studier, ved at det kan være forskjell på om man fikk sykdommen i tilknytning til denne vaksinasjonen eller ikke.

Narkolepsi type 1 (NT1)

NT1 er en nevrologisk søvnsykdom som skyldes hypokretin-mangel i hjernen og er karakterisert av uttalt søvnighet på dagtid med søvnanfall, fragmentert nattesøvn, og katapleksi (muskelsvakhet ofte utløst av følelser). Les mer om narkolepsi her.

Del av større forskningsprosjekt

Artikkelen er en del av forskningsprosjektet  ”Fenotype og patogenese ved narkolepsi etter H1N1-vaksinasjon i Norge”, som drives av NevSom i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Se mer om prosjektet her.

*NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser 

​Referanse

Artikkelen ble publisert i Sleep, juli 2023, med tittelen «Larger hypothalamic volume in narcolepsy type 1». Les artikkelen i sin helhet her.

Artikkelen er skrevet av Hilde T. Juvodden i samarbeid med Dag Alnæs (Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Høyskolen Kristiania), Martina J. Lund (Tidligere Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, nå NAV), Ingrid Agartz (Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Oslo), Ole A. Andreassen (Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo), Andres Server (Oslo universitetssykehus), Per M. Thorsby (Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo), Lars T. Westlye (Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo) og Stine Knudsen Heier (NevSom ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo)

 

 

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 13.05.2024