Ny rapport fra Norsk narkolepsiregister

Norsk narkolepsiregister er et medisinsk kvalitetsregister for narkolepsi og beslektede søvnsykdommer. Registeret er opprettet av, og driftes av NevSom. Norsk narkolepsiregister (NNR) presenterer nå sin andre rapport.

En gruppe kvinner som sitter ved et bord

Foto: Marit Skram

Fra venstre: Ragnhild Berling Grande, Martin Aker, Stine Knudsen Heier og Rannveig Viste, som jobber med registeret.

Norsk narkolepsiregister er et medisinsk kvalitetsregister for narkolepsi og beslektede søvnsykdommer. 

Vi er glade for at vi nå kan presentere denne registerrapporten, sier Stine Knudsen Heier, leder av registeret.

Per desember 2023 er det 153 personer med narkolepsi med i registeret. Registerets formål er å overvåke forekomsten av og beskrive utviklingsforløp og kvaliteten av diagnostisering, behandling og psykososiale hjelpetilbud for narkolepsi og relaterte CNS-hypersomnier i Norge (CNS=sentralnervesystemet).    

– Vi har valgt å ikke kalle dette en årsrapport fordi rapporten er en oppsummering av flere års datainnsamling. Denne andre rapporten inneholder data fra dobbelt så mange pasienter som den første registerrapporten fra 2021. Registeret viser samlet sett at narkolepsi også i Norge er en alvorlig hjernesykdom med stor sykdomsbyrde, sier Stine Knudsen Heier.

Last ned rapporten her Norsk narkolepsiregister-rapport_2023.pdf 

  

Les mer om Norsk narkolepsiregister her

Les mer om narkolepsi her 

Til NevSoms forside

 

 Marit Skram, NevSom

Sist oppdatert 15.12.2023