NevSom på Arendalsuka

Arendalsuka har blitt en møteplass for politikere, offentlige institusjoner, organisasjoner, medier og andre som vil være med å sette dagsorden. Arendalsuka arrangeres hvert år i august, der rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum. I år ble uka arrangert for 11. gang. NevSom deltok på flere arenaer, blant annet i debatt for å fremme fokus på søvnsykdommer og bedre organisering av helsetjenestene for denne pasientgruppen.

NevSom i OUS-teltet på stand

Foto: Kristoffer Hindenes

NevSoms ansatte på stand i OUS-teltet: Overlegene Kirsten Wedervang-Resell og Ragnhild Berling Grande for å fortelle om søvnsykdommer (hypersomnier), mens kommunikasjonsrådgiver Marit Skram snakket om Sjeldenpodden.

​​​Marit Skram og Kirsten Wedervang-Resell, NevSom

Debatt: Hvem sovnet i timen? Regionale forskjeller i behandling av søvnsykdommer 

Overlege og nevrolog Ragnhild Berling Grande fra NevSom deltok i debatten "Hvem har sovnet i timen? Regionale forskjeller i behandling av søvnsykdommer". I innledning til debatten sto det: "Viktigheten av søvn anerkjennes i den nylig publiserte folkehelsemeldingen, men pasienter med søvnsykdommer opplever store regionale forskjeller i utrednings- og behandlingstilbudet. Norsk forening for søvnmedisin og NevSom  inviterte til debatt for å diskutere hvordan de fire regionale helseforetakene kan påvirkes til å etterfølge nasjonale anbefalinger for utredning og behandling av søvnsykdommer". Debatten ble arrangert i "Hjerneteltet", der Hjernerådet arrangerte debatter, samtaler og andre arrangementer fire dager til ende under Arendalsuka. ​
 
foto av paneldeltakerne

Debatt om søvn på Arendalsuka: Knut Bronder fra Søvnforeningen, Ragnhild Berling Grande, NevSom; Bjørn Bjorvatn, SOVno; Harald Hrubos-Strøm, Norsk Forening for Søvnmedisin og Ahus, Jeanette Koht, OUS og Hjernerådet. Foto: Marit Skram

Tema som ble diskutert i debatten var blant annet viktigheten av at søvnfagfolk må være med i utformingen av den nye hjernehelsestrategien, og at pasienter med søvnsykdommer opplever store regionale forskjeller i utrednings- og behandlingstilbudet og at det i Norge bør opprettes regionale tverrfaglige søvnsentre.  
 
Moderator var Jeanette Koht, nevrolog og overlege ved OUS og nestleder i Hjernerådet.  
 
Debatten ble arrangert av Norsk forening for søvnmedisin (NOSM) og den ble holdt i Hjerneteltet, der Hjernerådet gjennom hele Arendalsuka hadde debatter, forelesninger og andre arrangementer fra medlemmene i Hjernerådet, der NevSom er en av mange medlemsorganisasjoner​

På stand i OUS-teltet 

Tre av NevSoms ansatte sto også på stand i OUS-teltet, sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, som NevSom er en del av. Det ble mange møter med andre innenfor helsefaget , som avstedkom mange interessante diskusjoner og samtaler. 
 
En av de som kom forbi var helseminister Ingvild Kjerkol, og vi fikk så vidt overbragt budskapet om "Søvn på agendaen!", før ministeren hastet videre. 
 
Helseministeren og Berling Grande på standen
Helseminister Ingvild Kjerkol kom innom i standen vår, her med NevSoms overlege Ragnhild Berling Grande.
 

​Til NevSoms forside​

 

Sist oppdatert 13.05.2024