K. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. Sykdomsbelastningen for pasient og pårørende kan være stor, og vi vet lite om årsakene. K. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere et omfattende datamateriale fra personer med og uten utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling.

Foto av Terje Nærland og en MR-maskin
Terje Nærland viser frem MR-maskinen der han og teamet skal ha inn flere tusen ungdommer for å scanne hjernene deres. Foto: Marit Skram

Senteret ledes av Terje Nærland fra NevSom og  Barne- og ungdomsklinikken ved Klinmed på UiO, i tett samarbeid med toppforskere fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Sentralt i prosjektet er en omfattende kartlegging av barns utvikling med særlig fokus på hvordan genetisk og miljømessige forhold påvirker hjernens utvikling.

Om utviklingsforsty​rrelser

Utviklingsforstyrrelser er en rekke tilstander som defineres av unormal utvikling. Senteret vil ha et særlig fokus på alvorlige, tidlig inntreffende tilstander som autismespekterdiagnoser og utviklingshemning. Disse tilstandene kjennetegnes ved forstyrrelser i en rekke funksjoner som læring, sosial funksjon, språk og motorikk.

Tilleggstilstander som immundysfunksjoner, psykiske lidelser, overvekt, og hjerteproblem kan legge ytterligere byrde på personer med disse diagnosene.

Vi vet at genetiske forhold er viktige årsaker til utviklingsforstyrrelser, men mekanismene mellom bestetemte genetiske forhold og fremtredelsene av tilstandene er lite kjent.

Mange utviklingsforstyrrelser har en svært kompleks genetisk årsak hvor mange vanlige genvarianter, med hver for seg liten effekt, til sammen gir økt risiko for avvikende utvikling. Andre utviklingsforstyrrelse skyldes sjeldne genvarianter med stor effekt, slik vi finner ved flere genetiske syndromer.

Senteret vil generere kunnskap om effekten av samspillet mellom slike vanlige og sjeldne genvarianter på hjernens utvikling og fungering, og hvilken rolle ulike miljømessige forhold har på dette.

Om prosjektet

Gruppelede​​re

 • Terje Nærland, senterleder, forsker, Universitetet i Oslo.
 • Ole A. Andreassen, nestleder, professor, Universitetet i Oslo.
 • Lars T. Westlye, professor, Universitetet i Oslo.
 • Srdjan Djurovic, professor II, Oslo universitetssykehus.

Hovedforskere

 • Daniel S. Quintana, forsker, Universitetet i Oslo.
 • Ida Sønderby, forsker, Universitetet i Oslo.
 • Emma Haapaniemi, forsker, Universitetet i Oslo.
 • Ingrid A. Agartz, professor, Universitetet i Oslo.

Scientific advisory board

 • Kari Stefansson, Director, deCODE genetics, Island.
 • Anders M. Dale, University of California, San Diego.
 • Marcella Rietschel, CIMH, Mannheim.
 • Thomas Werge, iPSYCH, København.

Samarbeid

 • Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).
 • Oslo universitetssykehus (OUS).
 • Folkehelseinstituttet (FHI).
 • Norsk senter for molekylærmedisin.

Tidsramme

K. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser startet opp høsten 2020. Prosjektet har et femårs tidsperspektiv og avsluttes høsten 2025.

Finansiering

Stiftelsen K. G. Jebsen bevilget i 2020 22.5 millioner til senteret og forskninen her. Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus bidrar også med betydelige midler til det senteret.

Les mer om K. G. Jebsen-senteret

Til NevSoms forside


Sist oppdatert 13.05.2024