En systematisk review

Kartleggingsverktøy for personer med autisme og psykisk lidelse

Det kan være utfordrende å kartlegge eventuell psykisk lidelse hos personer med autisme. En av årsakene er at symptomoverlapping og atypiske eller idiosynkratiske symptomer kan føre til diagnostisk overskygging. Til tross for dette er det utviklet svært få instrumenter for generell vurdering av psykisk helse hos denne gruppen. Konsekvensen av dette er at det brukes «brede» kartleggingsverktøy som ikke opprinnelig ble utviklet for personer med autisme.

En dame som smiler foran en hvit vegg

Foto: Marit Skram

Sissel Berge Helverschou ved NevSom, er en av forfatterne på artikkelen.

 

På bakgrunn av dette har seks norske forskere nå gjennomført en systematisk review av disse kartleggingsverktøyene. Målet med gjennomgangen var å gi en oversikt over verktøyene - spesifikt å se på de psykometriske egenskapene. Kunnskap om styrker og svakheter ved ulike verktøy er viktig for å kunne beslutte hvilket som skal brukes i klinikken. I alt ble 164 er artikler inkludert i studien, og 35 verktøy ble vurdert.

Gjennomgangen viste varierende bevis på reliabilitet og validitet av de ulike verktøyene. Basert på denne gjennomgangen kan forskerne imidlertid anbefale flere generelle skalaer med bred anvendelse som kan benyttes for denne pasientgruppen.

Mer om de forskjellige verktøyene kan du lese i artikkelen publisert i Journal of Autism and Developmental Disorders. 

Referanse: 

Applicability and Psychometric Properties of General Mental Health Assessment Tools in Autistic People: A Systematic Review. Publisert i Journal of Autism and Developmental Disorders  Article. April 2024. Publisert som open access, les artikkelen her

Marianne Berg Halvorsen, Arvid Nikolai Kildahl, Sabine Kaiser, Brynhildur Axelsdottir, Michael G. Aman og Sissel Berge Helverschou.

 

Til NevSoms nettside

Sist oppdatert 13.05.2024