Innsikt var et tidsskrift om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi som kom ut fra 2007–2014

Innsikt – på digitalt bibliotek!

NevSoms senterforgjenger ga ut Innsikt, et tidsskrift om ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Siste nummer kom ut i 2014, av senteret som da het Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Nasjonalbiblioteket har digitalisert tidsskriftet, og du kan lese dem på Nasjonalbibliotekets nettsider.

cover av ett av numrene
Innsikt kom ut som et abonnements-tidsskrift fra 2007 til 2014.

​Marit Skram, NevSom.

NevSom ble etablert i 2015 som en sammenslåing av de to sentrene Autismeenheten og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Sistnevnte ga i flere år ut et tidsskrift til abonnenter.

Innsikt – tidsskrift om​​​ ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Tidsskriftet Innsikt inneholdt fagartikler om de tre diagnosene ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, samt informasjon om og fra kurs og seminarer, omtale av relevant faglitteratur og annet stoff for senterets interessenter.

Alle numre av Innsikt tilgjen​​gelig

På Nasjonalbibliotekets digitale tidsskiftssamling kan du nå lese Innsikt. Tidsskriftet ble gitt ut av Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi fra 2007 – 2014, og alle numrene av Innsikt er nå tilgjengelig på nb.no.

Forsiden til magasinet Innsikt. Det viser et barn som går på en bro  over et siv.

Alle numrene av Innsikt er nå tilgjengelige på Nasjonalbibliotkets tidsskriftsamling. Klikk på bildet for å komme til de digitale utgavene av Innsikt.

Høsten 2019 har samtlige numre av Innsikt blitt gjort digitalt tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek. Nasjonalbibliotekets samling av tidsskrifter inneholder generelle tidsskrifter, lokalhistoriske, faglige og vitenskapelige tidsskrifter, ukeblader, medlemsblader, tegneserier og menighetsblader med mer.

Bli abonnent på NevSoms nyhetsbrev

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 15.12.2022