Idiopatisk hypersomni: Behandlingsveileder publisert på NevroNEL

Idiopatisk hypersomni (IH) er en sjelden nevrologisk søvnsykdom av ukjent årsak med stor og funksjonsnedsettende søvnighet på dagtid. Diagnosen er tidkrevende og vanskelig å stille og krever at andre årsaker til stor dagtidssøvnighet utelukkes systematisk og grundig. NevroNEL har tekst om diagnosen, der symptomer og behandling beskrives.

NevroNELs nettside
NevroNEL er en åpen nettressurs for leger og annet helsepersonell. (Skjermdump fra nettsiden.)

NevroNEL er designet for å hjelpe leger og annet helsepersonell til å stille riktige diagnoser og å gi god behandling. Nettsiden er et prosjekt fra Norsk nevrologisk forening, og en åpen håndbok på nett.

På NevroNELs nettside ligger beskrivelser av nevrologiske sykdommer samt behandlingsforslag for disse.

NevSoms overleger Berit Hjelde Hansen og Ragnhild Berling Grande har utarbeidet teksten om idiopatisk hypersomni, som ble publisert på NEL sommeren -21. Teksten er på norsk. 

Les teksten om idiopatisk hypersomni hos NevroNEL her.

 

Til NevSoms forside

 

Sist oppdatert 13.05.2024