Hva er en somnolog?

Sykepleiere og enkelte andre faggrupper kan sertifiseres som somnolog/søvntekniker. På NevSom har vi flere slike søvneksperter. Vi tar også imot hospitanter som får erfaring i undersøkelse og oppfølging av pasienter som har narkolepsi. 

Marit Skram, NevSom
Publisert 18.06.2024
Sist oppdatert 20.06.2024
En gruppe kvinner som sitter ved et bord

Foto: Hanna Vahtera

Hospitant hos NevSom: Fra venstre: Hege Brinch, øre-nese-hals-lege ved Lovisenberg sykehus, som hospiterte hos NevSom høsten 2023. Her går hun gjennom søvnrapporteringer sammen med Ragnhild Berling Grande, Berit Hjelde Hansen og Stine Knudsen Heier.

Flere hundre tusen personer i Norge har søvnsykdommer, men det er mangel på helsepersonell som er spesialutdannet i søvnmedisin. Søvnmedisin er et sammensatt fagfelt. Det er ikke formelt en medisinsk subspesialitet for leger i Norge, men både leger og psykologer kan ta europeisk sertifisering som søvnspesialist, «somnolog». 

European Sleep Research Society (ESRS) har siden 2012 årlig arrangert en eksamen i søvnmedisin. De som består eksamen, blir sertifisert som somnolog. I Norge er det flest leger som er somnologer, i tillegg til et par psykologer. I fjor høst ble Janita Vevelstad ved NevSom Norges første ESRS-sertifiserte somnolog-søvntekniker. 

- Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å ta denne eksamen og har fått god opplæring i søvnmedisin på NevSom. Vi ser mange pasienter med narkolepsi og andre søvnsykdommer i våre prosjekter, så jeg har fått lang erfaring og god trening i å forberede meg på den praktiske delen av eksamen som består i å skåre søvnundersøkelser. Det er i tillegg et stort teoretisk pensum. Et godt tips til de som tenker å ta eksamen er derfor å starte i god tid med lesingen, sier Janita Vevelstad, sykepleier og nå også somnolog-søvntekniker.

En gruppe mennesker som sitter i en sofa med sertifikater

Foto: Marit Skram

Overlege Berit Hjelde Hansen, sykepleier Janita Vevelstad og overlege og prosjektleder Stine Knudsen Heier er tre av de ganske få norske helsepersonell som er somnologer, det vil si at de har tatt søvneksamenen ved European Sleep Resarch Society.

Hva gjør en søvntekniker?  

- Utover “søvnlegene”, er søvnteknikerne som utfører og skårer søvnundersøkelsene, særlig viktige å få sertifisert som somnologer, sier Stine Knudsen Heier. - Korrekt gjennomførte søvnundersøkelser og skåring etter internasjonale vedtatte kriterier er helt vesentlig for å sikre korrekt diagnose og videre behandling av søvnmedisinske pasienter i Norge. Dette er kompliserte og vanskelige oppgaver som krever grundig opplæring, erfaring og mengdetrening. Det er derfor svært gledelig både for oss og pasientene at Janita har kvalifisert seg til tittelen somnolog-søvntekniker. Vi er meget stolte! 

Hospitanter på NevSom

Det er mye som skal på plass før man kan kalle seg søvnekspert etter europeisk standard. For å melde seg til eksamen må man dokumentere omfattende og variert klinisk erfaring med pasienter som har søvnproblematikk. Selve eksamen består av en teoretisk del om søvnmedisinske sykdommer, diagnostikk og behandling, samt en praktisk del hvor man skal demonstrere at man kan tolke søvnundersøkelser korrekt etter internasjonale kriterier.  

 

Noe av erfaringen man trenger for å ta eksamenen ved ESRS kan man få ved å hospitere på NevSom, slik flere leger og sykepleiere har gjort. Da deltar hospitantene i pasientundersøkelser, pasientundervising, diagnostikk og behandling samt skåring og tolkning av nevrofysiologiske søvnundersøkelser (aktigrafi, polysomnografi og multippel søvnlatens-test). 

Les mer om European Sleep Research Society’s eksamen 

 

Til NevSoms nettside