– kartlegging og behandling av personer med utviklingshemming

Håndbok om doble diagnoser

Springer forlag publiserte håndbok om doble diagnoser hos personer med utviklingshemming, Handbook of Dual Diagnosis. Boken er en artikkelsamling og redaktør for boken er Johnny L. Matson.

Bokens cover hvor det står forfatter og Handbook of Dual Diagnosis. Assessment and Treatment in Persons with Intellectual.

​Johnny L. Matson er en veteran og en anerkjent forsker innen feltet utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Handbook of Dual Diagnosis inngår i en bokserie om autisme og barnepsykopatologi. Boken omhandler atferdsproblemer og psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming og gir en oversikt over historikk, etikk, diagnostiske systemer, ulike psykiske lidelser og utfordrende atferd.  Håndboken undersøker generelle kliniske problemstillinger, organisering av tjenester, utdanningsmodeller, risikofaktorer, funksjonell kartlegging, og strukturerte intervjuer. Håndboken gir et godt grunnlag for forskere, studenter, og klinikere som arbeider med personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser innen skole eller helsevesen. 

Hånd​​boken

  • Undersøker atferdsproblemer og komorbid mental helse lidelser hos personer med utviklingshemming.
  • Diskuterer dobbeltdiagnoser og etikk, diagnostiske systemer, ulike mental helse lidelser, utfordrende atferd og genetikk.
  • Undersøker kliniske problemstillinger som utforming av tjenester, utdanning, risikofaktorer og funksjonell kartlegging.
  • Omhandler et bredt spekter av lidelser hos personer med utviklingshemming som angst, depresjon, autisme, ADHD og demens.

Kapittelet om sjekklister og strukturerte intervjuer er skrevet av tre fagpersoner på Oslo Universitetssykehus, hvorav to er tilknyttet NevSom: Sissel Berge Helverschou, Arvid Nikolai Kildahl og Trine Lise Bakken (Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse).

  • Tittel: Handbook of Dual Diagnosis
  • Assessment and Treatment in Persons with Intellectual Disorders
  • Editors: Matson, Johnny L. (Ed.)
  • ISBN 978-3-030-46835-4​​

Les mer om Handbook of Dual Diagnosis på springer.com


Til NevSoms nettside

Sist oppdatert 13.05.2024