Et spørreskjema for å kartlegge atferds- og emosjonelle vansker hos barn og unge med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser

Developmental Behavior Checklist (DBC-P) og måleegenskaper

Developmental Behavior Checlist-P (P står for parents /foreldre) er et spørreskjema brukt for å kartlegge et bredt spekter av atferds- og emosjonelle vansker hos barn og unge med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Norsk utgave er foreløpig kun tilgjengelig for forskere gjennom Western Psychological Services. Sissel Berge Helverschou (NevSom) og Marianne Halvorsen (UNN) har skrevet om verktøyet i PsykTestBarn.

Portrettbilde av Sissel og Marianne. Begge smiler mot kameraet.
Sissel Berge Helverschou og Marianne Halvorsen har skrevet om Developmental Behavior Checklist, en sjekkliste som besvares av foreldre/nærpersoner.

Marit Skram, NevSom.​

Om Developmental Behavior Checklist

DBC-P er utviklet for å kartlegge et bredt spekter av atferds- og emosjonelle vansker hos barn og unge med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Sjekklisten ble utviklet i 1992 av Stewart Einfeld og Bruce Tonge i Australia. DBC er et anerkjent mål som har viste gode målegenskaper for den engelskspråklige versjonen og andre ikke-engelsk språklige versjoner (f.eks. Nederland).

Skjemaet består av 96 ledd fordelt på seks delskalaer. Sjekklisten skal besvares av foreldre eller andre nærpersoner. Det tar om lag 15 – 20 minutter å fylle den ut. Det finnes også en versjon for lærere,  DBC-T.
DBC-P (P står for parents/foreldre) er nylig tilpasset og normert for USA, og det er kontakt mellom internasjonale rettighetshavere og et norsk forlag om publisering av en norsk versjon for klinisk bruk.

Norsk utgave er foreløpig kun tilgjengelig for forskere gjennom Western Psychological Services.

Er DBC tilrettelagt for norske ​forhold?

Helverschou og Halvorsen gjorde et systematisk litteratursøk på bruk av skjemaet i Skandinavia, og søket ga 322 treff. I tillegg ble to artikler fra andre kilder vurdert. De to studiene var baserte på et svensk/norsk utvalg av personer med Smith-Magenis syndrom. Utvalget bestod av personer i alderen 5–50 år med varierende grad av utviklingshemming. Middelverdier for DBC skalaer ble oppgitt samt dokumentasjon på begrepsvaliditet.

Konklusjonen på litteraturgjennomgangen og vurderingen av de psykometriske egenskapene til sjekklisten er at måleegenskapene til DBC foreldreversjon ennå ikke er tilstrekkelig undersøkt i utvalg i Norge og Skandinavia.

Sist oppdatert 19.12.2022