Sukhjeet Bains har disputert

Stipendiat Sukhjeet Bains ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning disputerte for sin doktorgrad 9. juni 2022. Hun har forsket på hvordan vi kan bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for nylig innvandrede kvinner i Norge.

En kvinne som smiler til kameraet
Sukhjeet Bains. Foto: Maria Nydal

Bains disputerte ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Maternity care for recently migrated women in Oslo, Norway».

Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større del av dem som føder barn enn for bare noen år siden. Tidligere internasjonale og norske studier har vist at innvandrerkvinner fra visse regioner og land har økt sjanse for komplikasjoner i svangerskapet, eller for den nyfødte sammenlignet med resten av befolkningen.

Mange årsaksfaktorer kan spille inn, slik som mangel på god kommunikasjon mellom brukere og helsesektoren, manglende helsekunnskap, og manglende tilrettelegging av tjenester for en heterogen befolkning. Få studier har studert denne sammenhengen fra de gravide sitt perspektiv.

Doktorgradsarbeidet er del av en større forskningsstudie, MiPreg, der det endelige formålet er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for nylig innvandrede kvinner.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning gratulerer med strålende disputas.

 

Følgende tre publiserte artikler inngår i doktorgradsarbeidet:  

Faktorer knyttet til nyankomne migrerte kvinners tilfredshet med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Norge: Satisfaction with maternity care among recent migrants: an interview questionnaire-based study | BMJ Open

Hvilke faktorer som er assosiert med en dårlig forståelse av informasjon formidlet av helsepersonell, og hvilke svangerskapsrelaterte temaer kvinnene ikke fikk nok informasjon om: Newly Arrived Migrant Women's Experience of Maternity Health Information: A Face-to-Face Questionnaire Study in Norway - PubMed (nih.gov).

Identifisere utfordringer nyankomne innvandrerkvinner møter i svangerskap- og fødselsomsorgen i Norge: Challenges and barriers to optimal maternity care for recently migrated women - a mixed-method study in Norway | BMC Pregnancy and Childbirth | Full Text (biomedcentral.com)

 

Du kan lese mer om disputasen ved å trykke på følgende lenke: Public Defence: Sukhjeet Bains - Institute of Health and Society (uio.no).

Sist oppdatert 16.06.2022