Håper en app kan gi tryggere svangerskap og fødsler

Innvandrerkvinner har økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og for den nyfødte sammenlignet med resten av befolkningen. Nå skal forskere teste ut om en ny mobilapp kan gi kvinnene tryggere svangerskap og fødsler.

Grafisk brukergrensesnitt
Skjermbilder fra MiPreg appen

- Vi vet at nylig innvandrede kvinner har økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og for den nyfødte, som i verste fall kan føre til at barnet i magen dør, eller at mor blir alvorlig syk. Fanges symptomene og komplikasjonene opp tidlig nok, kan kvinnene tidsnok få riktig behandling og oppfølging, sier overlege og forsker Ingvil Krarup Sørbye ved Kvinneklinikken, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo universitetssykehus.

Nylig innvandrede kvinner til Oslo utgjør en større andel av dem som føder barn i dag enn for bare noen år siden. Siden 2008 har andel fødsler av mødre som selv ikke er født i Norge økt fra 19,9 prosent til 30,2 prosent, ifølge en rapport fra Helsedirektoratet.

Gravide med innvandrerbakgrunn opplever i større grad dødfødsel og alvorlige komplikasjoner i svangerskapet sammenlignet med resten av befolkningen. Forskerne i studien håper den nye informasjonsappen kan bidra til at faresignaler i svangerskapet oppdages tidlig og behandles raskt.

- Vi vil nå disse kvinnene direkte, med viktig informasjon om faresignaler i svangerskapet på deres eget språk. I appen får kvinnene vite hvilke symptomer de skal være oppmerksomme på, når de skal reagere og hva de i så fall skal gjøre, forteller Sørbye, som også er prosjektleder for MiPreg-studien.

Lett tilgjengelig og enkel å forstå
Mobilappen finnes på syv språk; norsk, engelsk, arabisk, somali, urdu, tigrinja og tyrkisk, og har både tekst, lyd og bilde. Informasjonen skal være lett tilgjengelig og enkel å forstå, og er laget blant annet på bakgrunn av erfaringer og opplevelser fra 400 gravide innvandrerkvinner, som er intervjuet tidligere i studien og i samarbeid med et dansk søsterprosjekt.

Appen er en del av en stor norsk forskningsstudie, MiPreg, der målet er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for innvandrerkvinner. 150 gravide nylig innvandrede kvinner ved tre helsestasjoner i Oslo skal nå teste appen.

- Intervjuene med kvinnene ga oss viktig informasjon om hvor skoen trykker. Nå er det på tide å handle, og appen er ett av flere viktig tiltak, sier Sørbye.

Økt kunnskap om migrasjonshelse
Andre tiltak er en heldigital kurspakke for helsepersonell, og tettere oppfølging under svangerskapet.

- Mange helsearbeidere etterlyser mer kunnskap om flerkulturelle problemstillinger. Det digitale kurset har som mål å gi jordmødre en verktøykasse de kan bruke i sitt arbeid med gravide og fødende kvinner. I tillegg skal kurset gi økt kunnskap om migrasjonshelse, og bidra til selvrefleksjon og bevissthet rundt egen profesjonelle rolle, og egne verdier, normer og forestillinger man bringer med seg inn i arbeidshverdagen, sier medisinsk antropolog og seniorforsker Benedikte Victoria Lindskog ved OsloMet.

Ved å trykke på denne lenken kan du se innslag om saken på NRK Dagsrevyen: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202105/NNFA19053121/avspiller

Du kan også lese en artikkel om forskningsprosjektet på nrk.no: https://www.nrk.no/norge/en-app-skal-hjelpe-til-med-a-oppdage-komplikasjoner-i-svangerskapet-tidligere-1.15516125

Forskningsstudien MiPreg er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Studien er finansiert med over tolv millioner kroner fra Norges forskningsråd.
I denne lenken kan du lese mer om studien MiPreg: https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/bedret-svangerskapsomsorg-til-kvinner-i-oslo-med-migrantbakgrunn

 

 

Sist oppdatert 06.06.2023