Bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn

Målet med studien er å bruke nylig innvandrede gravide kvinner sine egne erfaringer og opplevelser fra møte med svangerskaps- og fødselsomsorgen i Oslo til å utforme tiltak for en bedre omsorg.

Om studien

På bakgrunn av informasjon fra helseregistre, intervjuer, tettere oppfølging og utprøving av en mobilapplikasjon, skal vi utforme tiltak for å bedre svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn.

Vitenskapelig tittel

MIPREG-studien: Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du:

  • er en gravid kvinne født i et land utenfor OECD
  • har bodd i Norge i 5 år eller mindre
  • går til svangerskapskontroller ved Grønland, Grünerløkka eller Grorud helsestasjoner

Hva innebærer studien?

Studien består av flere faser. I første fase skal vi bruke informasjon fra helseregistre til å undersøke hvordan uheldige svangerskapsutfall for mor og barn varierer etter hvor mor selv er født.

I andre fase skal vi intervjue 400 nylig innvandrede kvinner etter fødsel, samt jordmødre og leger, for å få vite hvordan de opplever svangerskapsomsorgen. Vi skal også intervjue fødselshjelpere både ved helsestasjoner i Oslo og på tre fødeavdelinger om hvordan svangerskapsomsorgen er tilpasset en sammensatt befolkning.

Basert på kunnskapen fra de to første studiene skal vi designe en tiltakspakke for nylig innvandrede gravide kvinner. Ca. 200 kvinner får tilbud om ekstra tiltak og oppfølging i svangerskapet, som blant annet innebærer en ekstra ultralydundersøkelse av fosteret i 3.trimester. Kvinnene får også tilgang til bedre informasjon gjennom en app med audiovisuell informasjon på flere språk. Det endelige målet med studien er å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen for nylig innvandrede kvinner i Oslo.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Fødeavdelingene ved OUS og AHUS og Oslo Kommune Helseetaten.

Vær oppmerksom

Ingen ulemper antas for kvinnene som deltar i studien.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Ingvil Krarup Sørbye

Overlege Fødeavdelingen OUS Rikshospitalet

isorbye@ous-hf.no 23 07 00 00