Forskningspris til Hege Skytte

Jordmor og doktorgradsstipendiat Hege Skytte ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning mottok prestisjefylt pris for sin forskning på svangerskapsforgiftning.

Jordmor og doktorgradsstipendiat Hege Skytte ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning mottok prestisjefylt pris
Jordmor og doktorgradsstipendiat Hege Skytte ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning mottok prestisjefylt pris for sin forskning på svangerskapsforgiftning.

​Sammen med resten av forskningsgruppen Maternal-fetal Interactions ved Oslo universitetssykehus fikk Skytte prisen «President's Presenters Award» ved Society of Reproductive Investigation (SRI) sin årlige konferanse i Denver, USA.

Skytte har undersøkt hvordan kvinner som utvikler svangerskapsforgiftning har en annen metabolsk utvikling gjennom svangerskapet enn kvinner med normale svangerskap. Hun viste i sin studie hvordan lipider og metabolitter i mors blod endrer seg flere uker før kvinner får svangerskapsforgiftning. 

- Viser at forskningen er viktig

Forskningsgruppen Maternal-fetal Interactions og prosjektet ledes av overlege og professor Trond Michelsen, som også er hovedveileder for Skytte. 

- Vi er veldig stolte av Hege, som har gjort et formidabelt arbeid med denne studien. At studien bedømmes som så verdifull av toneangivende internasjonale forskere, viser at arbeidet vi gjør er viktig, sier Michelsen. 

Postdoktor Marie Cecilie Roland ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning leder STORK-studien som datagrunnlaget er hentet fra. Hun er også siste forfatter på artikkelen og medveileder, sammen med statistiker Nina Gunnes ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og professor Kirsten Holven ved Universitetet i Oslo.  

Prisen ble delt ut av President Nanette Santoro i SRI, og består av diplom, 1 000 US dollar og presentasjon av forskningen som et eget foredrag på møtet. 

Sist oppdatert 28.09.2022