Tjenester til flere diagnoser

Vi gir nå tilbud til en rekke tilstander innenfor gruppen epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Publisert 17.09.2020
Sist oppdatert 04.08.2023

​Epileptiske encefalopatier av genetisk årsak er tilstander med vanskelig epilepsi og utviklingshemming/nevroutviklingsforstyrrelser.

Det avdekkes stadig flere sykdomsgivende mutasjoner tilhørende gruppen og vi på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inkluderer fortløpende nye epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.

Sente​​ret skal

  • bygge opp kunnskap om epileptiske encefalopatier av genetisk årsak
  • gi kurs og informasjon til fagpersoner som møter personer med epileptiske encefalopatier av genetisk årsak
  • gi kurs, informasjon og tilrettelegge for å møte andre pasienter/pårørende med samme genfunn/tilstand

Ta kontakt med oss dersom du lurer på hva som inkluderes i epileptiske encefalopatier av genetisk årsak.