Tilleggsvansker – ressursside

Her har vi samlet relevante nettsider, filmer og e-læringer med kvalitetssikret stoff om ADHD, autisme og utviklingshemming.

En sommerdag.
Illustrasjonsfoto Shutterstock.

Nettsider

Helsenorge.no – om ADHD – helsenorge.no leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettstedet er etablert av helsemyndighetene.  

Helsedirektoratet – ADHD Nasjonal faglig retningslinje.

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Regionale fagenheter – hver helseregion har kompetansesenteransvar for ADHD

Statped – et landsdekkende støttesystem for spesialpedagogikk. Innehar spesialkompetanse på en rekke områder, deriblant ADHD.

ADHD Norge – brukerorganisasjon. Her finner du relevante artikler, filmer og brosjyremateriell. Brosjyremateriell finnes på flere språk. ADHD Norge har egen YouTube-kanal​.

Filmer​

Tilrettelegging for elever med ADHD – syv videoer som alle lærere bør se. Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Filmene skal gi praktiske råd og tips om hvordan og hvorfor tilrettelegge for elever med ADHD. Det er fokus på hva vi vet fungerer og de gode tiltakene vises frem (hentet fra Nettportalen for psykisk helse, hjelp til hjelp).

Filmer for barn og unge

  • Eva har ADHD – hun synes det er vanskelig å snakke om det. Megafon blir med når hun skal fortelle det til hele klassen. NRK.no
  • ADHD – Sånn er jeg, og sånn er det  - Martin er 11 år og har ADHD. Han har masse energi i kroppen, og derfor er det mye som er vanskelig på skolen. Å sitte lenge stille ved en pult, er nesten umulig. Men Martin elsker å lære og en dag i uka får Martin være på bondegård, og lære uten pult og klasserom. NRK Super.
  • Matilde har ADHD – Sånn er jeg, og sånn er det – Matilde liker å ha noe å gjøre - hele tiden - alltid. Det er fordi hun har ADHD. ADHD gjør at det er vanskelig å konsentrere seg. Matilde blir lett både rastløs, sint og lei seg, særlig hvis det er mange mennesker rundt henne. (hentet fra Bufdir)​.

E-læringskurs​

Nettsider

Helsenorge.no – om autisme – helsenorge.no leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggerne i Norge. Nettstedet er etablert av helsemyndighetene.

NevSom  – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Regionale fagenheter i helser​​egionene

Statped – et landsdekkende støttesystem for spesialpedagogikk. Innehar spesialkompetanse på en rekke områder deriblant autisme.

Autismeforeningen – brukerorganisasjon. Her finner du relevante filmer, artikler og informasjonsmateriell innen autismespekteret (ASD).

Fagrapport

Netts​ider

Filmer

Om utviklingshemming (naku.no) – film om psykisk utviklinghemming. Enkeltfilmer om lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming samt alvorlig og dyp utviklingshemming. Hva er utviklingshemming? Hva er en diagnose? Hvordan påvirker det ens utvikling? Hvordan påvirker det familien? – Det er noen av spørsmålene som filmen forsøker å svare på gjennom intervju med fagpersoner, foresatte og personer som har utviklingshemming. Filmene er laget av NAKU.

Sist oppdatert 10.08.2023