Sjeldendagen 2024 er på selveste skuddårsdagen!

Sjeldendagen markeres hvert år verden rundt for å øke bevisstheten om sjeldne diagnoser og menneskene som lever med de. På den offisielle hjemmesiden finner du informasjon og inspirasjon, og du kan melde deg på den norske Sjeldendagen-konferansen på selve dagen.

Publisert 06.02.2024
Logo
Logo Rare Disease Day

Sjeldendagen markeres hvert år den 28. februar, eller som i år den 29. februar, selveste skuddårsdagen - den sjeldneste dagen i året.

Initiativet ble etablert i 2008 og koordineres av EURORDIS (Rare Diseases Europe) og over 65 nasjonale pasientorganisasjoner, og er i dag en global bevegelse og begivenhet som jobber for rettferdighet når det gjelder sosiale muligheter, helsetjenester, og tilgang til utredning og behandling for mennesker som lever med en sjelden diagnose.

På siden Rare disease day finner du historier fra mennesker som lever med en sjelden diagnose, arbeids- og undervisningsverktøy, materiell du kan bruke til å informere om sjeldendagen og informasjon om arrangementer verden rundt. Slagordet «del fargene dine» oppfordrer alle til å markere Sjeldendagen for å øke bevisstheten om sjeldne diagnoser og menneskene som lever med de.    

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon samarbeider om å markere Sjeldendagen ved å arrangere en konferanse denne dagen. Konferansen er gratis, og du kan velge å delta fysisk eller digitalt. Les mer her: Sjeldendagen 2024 (ffo.no)