Pasientkurs

Familiekurs på Frambu i uke 39

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til familiekurs 23. - 27. september 2024 på Frambu i Akershus. Målgruppen er personer med utviklingsmessige og epileptiske encefalopatier av ulike genetiske årsaker, deres foreldre/ foresatte, søsken og fagpersoner.

23.
september
2024
 1. 23. sep. 2024, 11:00 - 15:15

Tid og sted

Når

 1. 23. sep. 2024, 11:00 - 15:15

Arrangør

Meld dere på ved å ringe kompetansesenteret på tlf 67 50 11 95. Det er begrenset antall plasser på kurset, og de som ikke har deltatt før vil bli prioritert. Svar om kursplass kan forventes før sommerferien.

Påmelding

Frist for påmelding: 21. mai 2024, 12:00

Målsetting

 • styrke kunnskap om tilstanden og vanlige tilleggsutfordringer
 • reflektere rundt hvordan tilrettelegge for en god hverdag
 • bygge nettverk og dele erfaringer

Praktiske opplysninger

 • på dagtid vil personene med diagnose få tilbud i Frambus miljøavdeling mens pårørende og fagpersoner deltar på forelesninger
 • det legges til rette for erfaringsutveksling
 • det kan være behov for at fagpersoner deltar i miljøavdelingens tilbud
 • søsken i barnehage- eller skolepliktig alder som deltar vil også få tilbud i Frambus miljøavdeling
 • i lunsjpauser og på ettermiddag, kveld og natt må person med diagnose ivaretas av pårørende og/eller deres fagpersoner
 • ettermiddager og kvelder er det aktivitetstilbud for alle deltagere i regi av Frambus aktivitetsledere
 • kursstedet er tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser
 • deler av programmet for pårørende og fagpersoner vil være tilgjengelig digitalt
 • familiekurset er gratis
 • reise dekkes etter gjeldende regler av Pasientreiser, og må søkes av den enkelte, se Dekning av reise til kurs og andre tjenester ved sjeldne diagnoser på helsenorge.no
 • det ytes opplæringspenger etter gjeldende regler