Verdensdagen gjelder for alle

10. oktober hvert år markeres Verdensdagen for psykisk helse. Organisasjonene som står bak den årlige markeringen ønsker mer åpenhet rundt temaet. Da er det viktig å minne om at alle har en psykisk helse og at alle kan få en psykisk lidelse.

Publisert 09.10.2020
Sist oppdatert 16.09.2022
Et par som sitter på en brygge

​For ikke mange tiår siden var det lite kunnskap om den psykiske helsen hos personer med utviklingshemming. Rundt 1980 var bevisstheten om at denne gruppen kunne ha psykisk lidelse svært lav i de fleste fagmiljøer. Det som var symptomer på at en person hadde en psykisk lidelse ble tolket som en del av hans eller hennes utviklingshemming. I dag kaller vi slik feiltolkning for diagnostisk overskygging.

Høyere risiko enn hos øvrig befolkning

I 2020 er det enighet om at mennesker med utviklingshemming utvikler de samme psykiske lidelsene som nevrotypiske personer. Og vi vet nå at psykisk lidelse heller forekommer oftere enn sjeldnere hos denne gruppen enn hos andre. Statistikk som organisasjonene bak verdensdagen opererer med viser at rundt halvparten av befolkningen får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Skullerud og medarbeidere (2000) skriver at mennesker med lett utviklingshemming har doblet risiko for psykisk lidelse, mens personer med mer alvorlig utviklingshemming har en risiko som er tre til fem ganger høyere enn vanlig. Dette understreker at det dreier seg om et betydelig problem.

Kompetansesvakt område

Til tross for at kunnskapsgrunnlaget om psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming har økt betydelig i løpet av de siste 30 årene, er ikke tjenestetilbudet innen psykisk helsevern utrustet for å ta i mot denne pasientgruppen. I forbindelse med ansvarsreformen ble det forutsatt at de generelle helsetjenestene skulle gi behandling til pasienter med utviklingshemming på lik linje med den øvrige befolkningen. Erfaringene tre tiår senere er at generelt psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten bare i liten grad har tatt imot pasienter med utviklingshemming (Bakken mfl., 2018). I 2014 løftet Helsedirektoratet frem psykisk helsevern for mennesker med utviklingshemming som ett av fem særlig kompetansesvake områder hvor det kunne være aktuelt å vurdere en nasjonal tjeneste. Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) ble etablert i 2019.

Oversikt over tjenestetilbudet

Kompetansetjenesten har blant annet brukt dette første året til å kartlegge hvilket tjenestetilbud personer med utviklingshemming har og om disse pasientene får det samme tilbudet som andre. Gruppen som jobber med studien har foreløpig ikke konkludert. Rapporten er ventet i løpet av de nærmeste månedene.
Hensikten med en internasjonal verdensdag er å øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse. For pasientgruppen med utviklingshemming kan økt kunnskap føre til at psykisk lidelse i første omgang blir oppdaget, deretter at utredning og behandling blir tilrettelagt som de og alle andre har krav på.

Referanser 

Bakken, T.L., Evensen, O.O., Bjørgen, T.G., Nilsen, I.T., Bang, N., Pedersen, U., Berge, K., Ellingsen, K.E., Baasland, T. og Helverschou, S.B. (2018). Mental health services for adolescents and adults with intellectual disabilities in Norway: a descriptive study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities. 12:3/4, 121-134.


Skullerud, E., Linaker, O.M., Svenning, A.C. og Torske, H. (2000). Psykisk helse blant mennesker med psykisk utviklingshemming. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120, 3246–3248

Tilbake til NKUPs forside