Kartlegging, diagnose og behandling av autisme

Ny håndbok om autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Sommeren 2022 kom en ny håndbok om autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Boken inngår i en bokserie om autisme og barnepsykopatologi. Kapittelet om kartlegging av psykiske tilleggslidelser er skrevet av tre norske fagpersoner: Marianne Berg Halvorsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i samarbeid med Arvid Nikolai Kildahl og Sissel Berge Helverschou fra Oslo Universitetssykehus.

Publisert 17.08.2022
Sist oppdatert 13.02.2024
Bilde av forsiden på boken

Sissel Helverschou og Arvid Nikolai Kildahl fra OUS har skrevet ett av kapitlene i samarbeid med Marianne Berg Halvorsen fra UNN.

Springer forlag publiserte sommeren 2020 en ny håndbok om autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser: Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorder. Boken er en artikkelsamling og redaktører for boken er Johnny L. Matson og Peter Sturmey som begge er veteraner og anerkjente forskere innen feltet.  Boken inngår i en bokserie om autisme og barnepsykopatologi. Boken omhandler diagnostiske instrumenter for kartlegging av autisme, utfordrende atferd og psykiske lidelser. Boken beskriver genetikk, atferd, bio-psykologiske og kognitive modeller, samt medikamentell behandling, dietter, og ulike behandlingstilnærminger.

Boken gir et solid teoretisk grunnlag om autisme og forskning på feltet, og inkluderer en bred oversikt over begreper og gir en historisk oversikt.  Håndboken integrerer et bredt vitenskapelig teorigrunnlag med analyser av status innen felter som nosologi, etiologi, kartlegging og behandling. De internasjonale ekspertene som bidrar i boken, omtaler både kontroversielle funn og tema som har vært av betydning over lang tid. 

I tillegg beskriver håndboken bruk av flere kartleggingsmetoder, diagnoser, intervensjoner og behandling for autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Den adresserer temaer som kartlegging av kjernesymptomer og komorbide tilstander, risikofaktorer, epidemiologi, diagnostiske systemer, nevro-vitenskap, samt temaer knyttet til familie og tilpasning. Videre omtales den raskt økende fokuset på medikamentell behandling, dietter og utradisjonelle behandlingstilnærminger, samt anvendt atferdsanalyse og tidlige intensive intervensjoner.

Håndboken gir et godt grunnlag for forskere, studenter, og klinikere som arbeider med personer med autisme og utviklingsforstyrrelser innen skole eller helsevesen. 

Kapittelet om kartlegging av psykiske tilleggslidelser er skrevet av tre norske fagpersoner: Marianne Berg Halvorsen fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i samarbeid med Arvid Nikolai Kildahl og Sissel Berge Helverschou fra Oslo Universitetssykehus. Kapittelet kan leses i sin helhet her: Measuring Comorbid Psychopathology​.​